sidhuvud-mobil

TSKgel Protein A-5PW - Fast mAb Titer Analysis

I många stadier av mAb-utveckling måste IgG-titern i cellodlingsprover bestämmas. Antikropptiterbestämning med protein A affinitets-HPLC är mycket mer robust, pålitlig och reproducerbar än enzymbundna immunosorbentanalyser (ELISA). TSKgel Protein A-5PW kolonnen ger ett brett dynamiskt intervall för kvantifiering, vilket gör den lämplig för bestämning av låga IgG-koncentrationer under tidig utveckling och höga koncentrationer under processkontroll. Den kan också användas för småskaliga mAb-reningar för ytterligare karakterisering.

TSKgel Protein A-5PW har en stationärfas med 20 μm partiklar som ger högpresterande affinitetskromatografi. Tillverkad av PEEK-hårdvara, har denna 4.6 x 35 mm kolonn utformats för snabb separation och robust kvantifiering av olika antikroppar. Monoklonala antikroppar kan fångas och kvantifieras noggrant på mindre än 2 minuter.

TSKgel Protein A-5PW är en affinitets-HPLC-kolonn speciellt konstruerad för snabb och exakt bestämning av antikroppskoncentrationer vid cellinjeval eller uppströms bioprocessoptimering och bioprocesskontroll. Den stationära fasen använder samma ligand som framgångsrikt appliceras i Toyopearl Protein A-affinitetsmedia för antikroppsrening.

TSKgel Protein A-5PW

TSKgel Protein A-5PW:

  • Störst tillgängliga dynamiska kvantifieringsintervall från 0.05 µg till 200 µg
  • Analystid under 2 minuter
  • Noggranhet och reproducerbarhet överträffar ELISA-metoder
  • Livslängd mer än 2000 injektioner
  • Robust tack vare rekombinant Protein A ligand bunden till den välkända polymerbaserade TSKgel PW-partikelnSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias