sidhuvud-mobil

Agilent Vattenbaserad SEC

Aqueous SEC Start-up Kits

Startpaket med allt du behöver för att snabbt och enkelt komma igång med vattenbaserad SEC. Paketet innehåller noggrant utvalda kolonner och standarder som passar för de flesta SEC applikationer.

  • PL aquagel-OH MIXED-H för molekylvikter 6,000-10,000,00 g/mol
  • Standarder för “Broad calibration”

InfinityLab PL Multisolvent

InfinityLab PL Multisolvent-kolonnerna tillverkas genom en unik process där silikapartiklar med stor porvolym beläggs med en inert, amfotär polymer. Silikan ger kolonnerna hög upplösning, robusthet och motverkar att partiklarna sväller vid byten mellan olika lösningsmedel. Den inerta polymerbaserade ytan ger minimala sekundära interaktioner.

InfinityLab PL Multisolvent-kolonnerna rekommenderas för vatten, buffertar, kloroform, diklormetan och stabiliserad THF. Separerar polymerer upp till 100 000 Da, såväl som tillsatser, oligomerer och mjukgörare. Är stabil mellan pH 2 till pH 8.5, har ett rekommenderat maxtryck på 112 bar (1600 psi) och en maxtemperatur på 80°C.

PL aquagel-OH SEC Analytical

PL aquagel-OH är mekaniskt stabila, klarar tryck upp till 140 bar (2030 psi). Kolonnerna ger lågt mottryck, är kompatibla med organiska lösningsmedel (upp till 50 % metanol) och klarar pH 2-10.

  • MIXED kolonner spänner över ett brett molekylviktsområde, vilket gör det lättare att välja rätt kolonn
  • Mycket allsidig kolonn som kan användas både för neutrala eller polära prover

PL Rapide Aqua

PL Rapide Aqua SEC-kolonnerna är konfigurerade för att erbjuda snabba separationer och hög upplösning även på äldre system genom att kombinera högeffektiv PL-aquagel-OH-media med kolonnhårdvara med bred innerdiameter. Genom att öka flödeshastigheten och minska analystiden förbättras den totala upplösningen på system med hög systemvolym och detektorer med större flödesceller. Sparar lösningsmedel tack vare reducerad analystid.

Kolonnen är kompatibel med vatten och buffertar som innehåller upp till 50% metanol. Tål pH mellan 2-10, har en maxtemperatur på 90°C och ett maxtryck på 140 bar (normalt tryck < 30 bar).

PL aquagel-OH SEC Preparative

PL aquagel-OH SEC Preparative kolonner med tillhörande förkolonn möjliggör snabb och bekväm uppskalning från analytiska separationer. Prep-kolonnens id på 25 mm möjliggör åtminstone en 10 gångers uppskalning från analytiska kolonner med 7,5 mm id.
Vid normalt flöde, 10 ml/min, tar separation ca 10 minuter med en 300 mm kolonn. Kolonnerna är packade med samma robusta makroporösa partiklar som de analytiska kolonnerna. 8 µm partikelstorlek ger effektiva kolonner med 20 000 plates/m för optimal separation och ”high sample load”

  • Upp till 10 gångers uppskalning
  • "High sample load”
  • Noggrant utvald partikelstorlek för maximal upplösning

PolarGel

PolarGel är avsedd för polära organiska lösningsmedel och blandningar med vatten och organiska lösningsmedel. Dessa eluenter är väldigt användbara i GPC för att separera polära material såsom resins, stärkelse, biopolymerer, polysackarider, polyamider, och andra polära polymerer.

PolarGel har en speciellt utvecklad ytkemi som förhindrar polär interaktion mellan analyten och materialet. Utmärkt för polymerer lösliga i DMF, DMSO, NMP, DMAc och THF-vattenblandningar.
PolarGel finns för Mw fördelningar från 100 och upp till 500 000.

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias