sidhuvud-mobil

Shodex Vattenbaserad SEC (GFC)

Silicabaserade kolonner: KW-800, KW400

Polymerbaserad kolonner: SB-800 HQ, SB-807 HQ

Vatten/organisk baserad SEC (GFC), Polymerbaserade kolonner: GF-HQ

Multimode kolonner: GS-HQ

Silicabaserade kolonner

KW-800
 • För analys av proteiner och enzymer
 • USP L20, L33, L59
KW400
 • Mindre partikelstorlek
 • 3-4 gånger bättre känslighet än KW-800 serien
 • KW405-4F för molekylvikter över 1.000.000
 • USP L20, L33, L59Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Silicabaserade kolonner
Molekylviktsspann

Polymerbaserade kolonner

SB-800 HQ
 • Stort molekylviktsområde
 • Möjligt att använda DMF för analys av polära polymerer
 • USP L38, L39: Använd SB-800 hQ
 • USP 25: Använd SB-802 HQ eller SB-802,5 HQ
 • USP L37: Använd SB-803 HQ
SB-807 HQ
 • För vattenlösliga polymerer med mycket höga molekylvikter
 • Stora partiklar som inte orsakar nedbrytning av provet
 • USP L38, L39
LB-800
 • Lågblödande kolonn, lämplig för Light Scateering detektorer
 • Möjligt att använda DMF för analys av polära polymerer
 • USP L38, L39
Polymerbaserade kolonner
Polymerbaserade kolonner - koncentration av organiska lösningsmedel
Polymerbaserade kolonner för SEC

Vatten/organisk baserad SEC - Polymerbaserade kolonner

GF-HQ
 • Polymerbaserad kolonn med utmärkta lösningsmedelsegenskaper
 • Kan användas både med vattenbaserade och organiska lösningsmedel
 • Finns som 7,8 mm ID x 300 mm och 4,6 mm ID x 150 mm
Vatten/organisk baserad SEC
Molekylviktsspann vatten/organisk baserad SEC

Multimode kolonner

GS-HQ
 • SEC är huvudmekanismen vid separationen
 • Beroende på vilken eluent man väljer kan man addera reversed phase, HILIC, eller jonbyte till SEC separationen.
 • För peptider eller nukleoinsyror med samma molekylvikter
 • För avsaltning av provet eller ersättning av buffert vid proteinanalyser.
 • Finns som 7,8 mm ID x 300 mm och 4,6 mm ID x 150 mm
Multimode kolonner
Molekylviktsspann Multimode kolonner