sidhuvud-mobil

Chromacol Vialer och Lock

Chromacol tillverkar och utvecklar vialer, lock och plattor av högsta kvalitet för kromatografi.
Deras produkter är framtagna i ett tätt samarbete med instrumenttillverkare världen över. Chromacol är numera en del av Thermo Scientific.

Skruvvialer, 9mm lock

Vialer för 9mm skruvlock och insatser för mindre volymer.

Lock med olika material i septa.

"SureStop"-vialer och AVCS-lock (Advanced Vial Closure System). Lockets design eliminerar att septa följer med nålen ner i vialen.

Skruvvialer, 8mm lock

Standardvialer för 8mm skruvlock och insatser för mindre volymer.

Lock med gummi/PTFE och silikon/PTFE.

Krympvialer


Vialer för 11mm krymplock och insatser för mindre volymer.

Lock med olika material i septa.

Snap-vialer


Vialer för 11mm snap-lock och insatser för mindre volymer.

Lock med olika material i septa.

Mikrovialer


Mikrovialer med fast insats.

Finns i klart och brunt glas för krymp-, skruv- och snap-vialer.

High Recovery Vial,
Ultra High Recovery Vial


High Recovery vial, 1,5ml.

Ultra High Recovery Vial, 1,2ml.

Finns för olika typer av lock och septa.

Skruvvialer, 13mm lock


Skruvvialer för 13-425-lock, med rund eller flat botten.

Lock med gummi/PTFE eller silikon/PTFE.