sidhuvud-mobil

La-Pha-Pack Vialer och Lock

La-Pha-Pack har ett brett sortiment av vialer och lock av högsta kvalitet för kromatografi.

Vialer per instrument

Skruvvialer, 9mm lock


Vialer för 9mm skruvlock och insatser för mindre volymer, i klart eller brunt glas, samt klar eller brun plast.

Lock finns i olika färger och med olika typer av septa.

Många vialer och insatser går också att få silaniserade.

Skruvvialer, 8mm lock


Vialer för 8mm skruvlock och insatser för mindre volymer, i klart eller brunt glas.

Lock finns med olika typer av septa.

Många vialer och insatser går också att få silaniserade.
 

Krympvialer


Vialer för 11mm krymplock och insatser för mindre volymer, i klart eller brunt glas.

Lock finns i olika färger och med olika typer av septa.

Många vialer och insatser går också att få silaniserade.
 

Snap-vialer


Vialer för 11mm snap-lock och insatser för mindre volymer, i klart eller brunt glas, samt klar eller brun plast.

Lock finns i olika färger och med olika typer av septa.

Många vialer och insatser går också att få silaniserade.

4ml skruvvialer

4ml vialer för skruvlock, i klart eller brunt glas.

Lock i olika material och med olika typer av septa.

Shell vials


1ml och 4ml Shell vials, i klart eller brunt glas.

Headspacevialer

Headspacevialer 5-20ml för krymplock och magnetiska skruvlock, i klart och brunt glas.

Lock med olika typer av septa.

EPA-vialer


EPA-vialer 20-60ml, i klart eller brunt glas, med öppet eller helt lock.