sidhuvud-mobil

AAS, Atomabsorptionsspektroskopi

Atomabsorptionsspektroskopi (AAS) används vid kvantitativ bestämning av låga metallhalter i lösningar.

Atomerna exciteras då de absorberar ljus av en viss våglängd som är specifik för grundämnet.  Provet sugs med konstant hastighet upp i en gasflamma eller placeras i en elektrisk grafitugn. Provet förångas och gasen innehåller metallatomer och joner i jämvikt. En hålkatodlampa vars katod är belagd med den metall man vill undersöka lyser genom gasflamman eller grafitugnen och atomerna absorberar ljuset från lampan. Den mängd ljus som har absorberats mäts i en fotomultiplikator. Ljusabsorptionen är proportionell mot koncentrationen av metallatomer.

KatalogerJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.seUlf Johansson
Service / Support
031 336 90 19
​ulf@scantecnordic.se

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till atomabsorption:

Hålkatodlampor för AAS

Hålkatodlampor finns både som singelelement, där bara en metall kan mätas, eller som multielementlampor som är användbara för flera metaller.

Vi kan också erbjuda ”High intensity UltraAA” lampor. Dessa lampor har 3-5 gånger högre intensitet än vanliga lampor samtidigt som bruset har reducerats. Finns både som singel och multielement.

Spraykammare Mark 7 för AAS

  • Enkel montering och rengöring
  • Inert konstruktion gör Mark 7 lämplig både för organiska och vattenbaserade lösningar
  • Flexibel konstruktion med eller utan mixer

Tillbehör och förbrukningsartiklar för AAS

Brännarsystem, kapillärrör, nebulizers, o-ring kits, pump tubing, provkoppar, spädningssystem och sonder till autosampler.

Grafitrör, plattformar och elektroder för AAS