sidhuvud-mobil

Fluorescens

Molekyler exciteras genom absorption av ljus. Vid excitationen förs molekylen upp i en högre energinivå. När molekylen återgår till grundtillståndet, vilket sker så gott som omedelbart, avges energin i form av en foton, vanligen med längre våglängd än det absorberade ljuset hade från början. Mäts med en Fluorescensespekrofotometer.

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till fluorescens:

Filter för fluorescens

Filterpar för mätning av Ca2+  Fura-2 eller Indo-1.

Provhållare för fluorescens

Hållare finns för fasta prover och vätskeprover. För fasta prover i pulverform eller som kristaller finns hållare där filter kan monteras.

Kuvetter, flödesceller och cellhållare för fluorescens

Den vanligaste cellen är rektangulär, men det finns även trekantiga,  som passar direkt i en vanlig 10mm kuvetthållare. Scantec erbjuder både micro-och sub-micro celler med samma ”pathlength” som en standardcell men med 20 till 40% mindre volym. Dessa är optimala när man har små provvolymer.

Mikroplattor, 96- eller 384-, för fluorescens

Plattorna finns i vitt material för bästa reproducerbarhet från brunn till brunn, eller svarta för lägsta möjliga bakgrund. Bägge har en yta som binder större biomolekyler (>10 kDa) med hydrofobiska grupper

Fiberoptik för fluorescens

Lös fiberoptik gör instrumenten mycket flexibla då tipparna kan vara handhållna eller fast monterade i olika hållare.

Standarder och referensmaterial för fluorescens

  • Förseglad kuvette för mätning av signal-noise.
  • Förseglad kuvette med Holmiumperklorat för våglängdskontroll
  • Set om sex kolväten i en polymercell. Fyra har ett brett fluoriserande band i området 300-700nm och två har ett mycket skarpt band för att kalibrera våglängd och bandbreddskontroll. Antracene/Naphtelene, Ovalene, p-Teraphenyl butadiene, Compound 610, Rhodamine B i en PMMA cell.