sidhuvud-mobil

Fluorescens

Molekyler exciteras genom absorption av ljus. Vid excitationen förs molekylen upp i en högre energinivå. När molekylen återgår till grundtillståndet, vilket sker så gott som omedelbart, avges energin i form av en foton, vanligen med längre våglängd än det absorberade ljuset hade från början. Mäts med en Fluorescensespekrofotometer.

KatalogerJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.seUlf Johansson
Support
031 336 90 19
​ulf@scantecnordic.se

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till fluorescens:

Filter för fluorescens

Filterpar för mätning av Ca2+  Fura-2 eller Indo-1.

Provhållare för fluorescens

Hållare finns för fasta prover och vätskeprover. För fasta prover i pulverform eller som kristaller finns hållare där filter kan monteras.

Kuvetter, flödesceller och cellhållare för fluorescens

Den vanligaste cellen är rektangulär, men det finns även trekantiga,  som passar direkt i en vanlig 10mm kuvetthållare. Scantec erbjuder både micro-och sub-micro celler med samma ”pathlength” som en standardcell men med 20 till 40% mindre volym. Dessa är optimala när man har små provvolymer.

Mikroplattor, 96- eller 384-, för fluorescens

Plattorna finns i vitt material för bästa reproducerbarhet från brunn till brunn, eller svarta för lägsta möjliga bakgrund. Bägge har en yta som binder större biomolekyler (>10 kDa) med hydrofobiska grupper

Fiberoptik för fluorescens

Lös fiberoptik gör instrumenten mycket flexibla då tipparna kan vara handhållna eller fast monterade i olika hållare.

Standarder och referensmaterial för fluorescens

  • Förseglad kuvette för mätning av signal-noise.
  • Förseglad kuvette med Holmiumperklorat för våglängdskontroll
  • Set om sex kolväten i en polymercell. Fyra har ett brett fluoriserande band i området 300-700nm och två har ett mycket skarpt band för att kalibrera våglängd och bandbreddskontroll. Antracene/Naphtelene, Ovalene, p-Teraphenyl butadiene, Compound 610, Rhodamine B i en PMMA cell.