sidhuvud-mobil

ICP-MS, Inductively Couples Plasma Mass Spectrometry

ICP-MS spektrometri kombinerar fördelarna med ICP och mass-spektometri.
En argonplasma alstras med en kvartsfackla och en vattenkyld induktionsspole med en högfrekvent alternerande ström. Ett magnetfält accelererar elektroner i en cirkulär bana. Vid kollision mellan argonatomer och elektroner sker jonisering, vilket ger upphov till en stabil plasma.

Provet leds från ICP-instrumentet vidare till en mass-spektometer vars teknik baseras på hur laddade partiklar uppför sig i elektriska  och magnetiska fält. I en masspektrometer går partiklar med samma massa och laddning till samma punkt på detektor. De joner som bildats i det elektriska fältet samlas och accelereras genom ett kraftigt magnetfält. Lätta och tunga joner avlänkas på olika sätt och träffar detektorn. Massa och antal registreras för varje enskilt jonslag.

KatalogerJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.seUlf Johansson
Service / Support
031 336 90 19
​ulf@scantecnordic.se

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till ICP-MS:

Tillbehör och förbrukningsartiklar för ICP-MS

O-ring kits, kapillärrör, rörkap, sample inlet tubes, gaskopplingar, slangar till peristaltiska pumpar i Fluran, Tygon eller PFA, autosamplertillbehör.

Nebulizers för ICP-MS

- MicroMist nebulizer passar för de flesta applikationer utom med Vätefluorid
- MiraMist nebulizer passar för geologiska och miljöprover
- Babington nebulizer passar för prover med högt saltinnehåll

Facklor och tillbehör för ICP-MS

Lätta att tända, levererar jämn och stabil plasma för reproducerbara resultat.

Injektionssystem ICP-MS

Scantec erbjuder inerta injektionssytem i PFA som kan ersätta standardsystem i kvartsglas.
Inerta  system  är lämpliga för högrena prover eller om man använder Vätefluorid.
Injektionssystemet  består av spraykammare (PFA), monterings-kit, transfertube och flaminjektor antingen i platina eller safir. Safirinjektorn rekommenderas för flyktiga organiska lösningsmedel.
Nebulizer ingår inte. Måste beställas separat, PFA rekommenderas.

Spraykammare för ICP-MS

Spraykammare i kvarts

Elektronmultiplikator och vakuumfilter för ICP-MS