sidhuvud-mobil

MP-AES, Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry

Provet injiceras via en spraykammare och en nebulizer. Aerosolen sprayas i en kväveplasma. En kväveplasma produceras med hjälp av mikrovågor vid ca 5000 K. På grund av den termiska energin som tas upp av elektronerna, når de ett högre "exciterat" tillstånd. När de sedan återgår till grundnivån frigörs energi som ljus (fotoner). Varje element har ett karaktäristiskt emissionsspektrum.

KatalogerJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.seUlf Johansson
Service / Support
031 336 90 19
​ulf@scantecnordic.se

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till MP-AES:

Spraykammare för MP-AES

Enkla och dubbla glaskammare.

Nebulizers för MP-AES

Koncentriska nebulizers, inerta nebulizers.

Facklor och tillbehör för MP-AES

Levererar jämn och stabil plasma för reproducerbara resultat.