sidhuvud-mobil

UV-VIS NIR, Ultravioloett-Visable Near Infra Red

Det ultravioletta ljuset ligger inom våglängdsområdet 200-400 nm, det synliga ljuset från 400-700 nm och det infraröda från 700-2500 nm. Molekyler absorberar ljus vid olika våglängder och olika mycket. Energinivåerna mäts med en spektrofotometer.

KatalogerJan Nilsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 14
jan@scantecnordic.seUlf Johansson
Service / Support
031 336 90 19
​ulf@scantecnordic.se

Scantec erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar till UV-VIS NIR:

Celler för UV-VIS NIR

Scantec erbjuder både rektangulära och cylindriska celler i varierande längder. Standardceller, såväl som sub-micro och  sem-microceller som har upp till 40% mindre volym än standardcellerna men med bibehållen ”pathlenghts”. Sub-micro och  sem-microceller  är optimala för små provvolymer.
Scantec kan även erbjuda matchade celler för noggranna mätningar.

Cellhållare för UV-VIS NIR

Scantec erbjuder cellhållare för olika "pathlengt", både fix och variabel. Finns även med termostat.

Lampor och filter för UV-VIS NIR

Deuterium, Tungsten och lampor för synligt ljus till UV-VIS NIR

Optiska filter som hindrar att känsliga prover utsätts för UV-ljus Cut-off vid 265 och 295 nm.

Neutrala och blå filter med olika densitet.

Slangar, kopplingar för UV-VIS NIR

Standards för UV-VIS NIR

Tillverkade i enlighet med NIST för högsta spårbarhet, specificerade i EP,  European Pharmacopeia.
Standarderna innehåller holmiumoxid för våglängdskalibrering, natriumnitrat och natriumjodid samt kaliumklorid för mätning av ströljus vid 340, 220 och 198 nm. Toluene i hexane för kontroll av upplösningen. Analyscertifikat medföljer för full spårbarhet.