sidhuvud-mobil

Detektering och identifiering av sprängämnen och narkotika

Sprängämnen
Improviserade sprängämnen eller IED
Kokain

SEEKERe från Detectachem är ett litet smidigt och användarvänligt instrument för att detektera och identifiera olika typer av narkotika och sprängämnen.

SEEKERe, som är Detectachems nyaste instrument har utvecklats genom många års erfarenheter och feedback från användare runt om i världen så som Polis, Tull, Säkerhetstjänster, Militär, FBI mm. 

Instrumentet är ett perfekt verktyg för att snabbt identifiera explosiva material eller droger i fält. Instrumentet är ruggat, vattentätt och smidigt, följer och överträffar MIL-STD810g.
Mäter från små spår till bukl utan risk för övermättnad. 

Varje test utförs på ett testkort som har ett unikt identifieringsnummer som scannas av instrumentet innan varje mätning. En testrapport skapas snabbt i instrumentet som antingen kan exporteras till ett USB eller mailas direkt ifrån fältet.


Detektionskort


Varje detektionskort är individuellt förpackat i en
lufttät, vattentät och ljustät metallfolierad påse för att säkerställa att kortet är redo när det behövs. Varje påse är lättöppnad genom perforerade flikar och är både färgkodade och tydligt märkta.

SEEKERe MDK för både Sprängämnen och Narkotika

Detektering och identifiering av sprängämnen

 • Nitroaromater
  EX: TNT, TNB, DNT, DNB,
 • Tetryl nitraminer
  EX: HMX, RDX, PETN, Semtex, EGDN
 • Nitratestrar
  EX: Pyrodex / Triple 8, Krut, Nitroglycerin (NG)
 • Oorganiska nitrat
  EX: ammoniumnitrat, urea
 •  Nitrat klorater
  EX: natriumklorat, kaliumklorat
 • Peroxider
  EX: TATP, HMTD
 • Perklorater
  EX: natriumperklorat
 • Krutrester (bly) GSR test för bly.

Detektering och identifiering av droger

 • Metamfetamin
  EX: dimetoxi-meth, MDMA, metamfetamin, metylfenidat, Ecstasy
 • Kokain
  EX: Kokain, kokainbas, Crack
 • THC- Marijuana
  EX: THC, marijuana, hasch, Hash-Oil
 • Opiater
  EX: Amfetamin, bensfetamin, klorpromazin, kodein, diacetylmorfin, dimetoxi-meth, Doxepin, Dristan, Heroin, LSD, MDA, meperidin, Meskalin, metadon, metamfetamin, metylfenidat, morfin monohydrat, Opium, Oxycodone, Propoxyphene
 • Syntetiska cannabinoider
  EX: JWH-018, JWH-073, JWH-200, AB-001, AM-2201, RCS-4, RCS-8, XLR-11 och UR-144
 • Ketamin
  EX: Ketamin, kokain
 • Heroin
  EX: Black Tar Heroin, vitt heroin, brunt heroin, etc

SEEKERe finns i tre olika modeller

SEEKERe MDK

Datablad för SEEKERe MDK

SEEKERe EDK

Datablad för SEEKERe EDK

SEEKERe DDK

Datablad för SEEKERe DDK