sidhuvud-mobil

Detektering och identifiering av narkotika

Oavsett om vi kallar det droger eller narkotika så det finns ett växande behov av handhållna, tillförlitliga fältinstrument för att bekämpa illegala aktiviteter med droger och narkotika. Med nya instrument kan personer i aktiv tjänst undersöka och upptäcka både bulk och spårmängder av illegala substanser. Ett smidigt och snabbt fältinstrument ger ytterligare kapacitet och stöd vid utredningar, husrannsakan och beslag mm.

SEEKERe DDK är ett fantastiskt verktyg för brottsbekämpning genom att hitta och identifiera Narkotika snabbt och enkelt i fält.
Med fyra snabba steg kan användaren testa och identifiera narkotiska preparat.
 

marijuan

SEEKERe DDK detekterar och identifierar narkotika

 • Metamfetamin
  EX: dimetoxi-meth, MDMA, metamfetamin, metylfenidat, Ecstasy
 • Kokain
  EX: Kokain, kokainbas, Crack
 • THC- Marijuana
  EX: THC, marijuana, hasch, Hash-Oil
 • Opiater
  EX: Amfetamin, bensfetamin, klorpromazin, kodein, diacetylmorfin, dimetoxi-meth, Doxepin, Dristan, Heroin, LSD, MDA, meperidin, Meskalin, metadon, metamfetamin, metylfenidat, morfin monohydrat, Opium, Oxycodone, Propoxyphene
 • Syntetiska cannabinoider
  EX: JWH-018, JWH-073, JWH-200, AB-001, AM-2201, RCS-4, RCS-8, XLR-11 och UR-144
 • Ketamin
  EX: Ketamin, kokain
 • Heroin
  EX: Black Tar Heroin, vitt heroin, brunt heroin, etc

  Kontakta oss för mer.

Datablad för SEEKERe DDK

SEEKERe DDK

SEEKERe finns i tre olika modeller

SEEKERe MDK

Datablad för SEEKERe MDK

SEEKERe EDK

Datablad för SEEKERe EDK

SEEKERe DDK

Datablad för SEEKERe DDK