sidhuvud-mobil

Detektering och identifiering av sprängämnen

Vi lever i en värld som är i ständig förändring där krig och terrorism dominerar våra nyhetsrubriker. Hot om terrorism med olika sprängämnen och hemmagjorda eller improviserade bomber är verklighet.

SEEKERe EDK är ett fantastiskt verktyg för brottsbekämpning genom att hitta och identifiera sprängämnen snabbt och enkelt i fält. Med fyra snabba steg kan användaren testa, identifiera och rapportera om explosivämnen.
Vid gränskontroller, postterminaler, tillslag, hamnar och arenor med mera kan säkerhetspersonal kontrollera och söka efter explosiva material utan att ha en sprängämnesexpert på plats.  

Improviserad bomb (IED)
Improviserad bomb (IED)

SEEKERe EDK detekterar och identifierar sprängämnen

 • Nitroaromater
  EX: TNT, TNB, DNT, DNB,
 • Tetryl nitraminer
  EX: HMX, RDX, PETN, Semtex, EGDN
 • Nitratestrar
  EX: Pyrodex / Triple 8, Krut, Nitroglycerin (NG)
 • Oorganiska nitrat
  EX: ammoniumnitrat, urea
 •  Nitrat klorater
  EX: natriumklorat, kaliumklorat
 • Peroxider
  EX: TATP, HMTD
 • Perklorater
  EX: natriumperklorat
 • Krutrester (bly) GSR test för bly.

  Kontakta oss för mer

Datablad för SEEKERe EDK

SEEKERe EDK

SEEKERe finns i tre olika modeller

SEEKERe MDK

Datablad för SEEKERe MDK

SEEKERe EDK

Datablad för SEEKERe EDK

SEEKERe DDK

Datablad för SEEKERe DDK