Meny
Summa varor
0,00 kr

Kromasil Preparativa LC-kolonner

Kromasil har ett brett sortiment av preparativa kolonner och bulk-material för NP-, RP- och HILIC-applikationer och har erbjudit produkter inom dessa marknadssegment i över ett kvarts sekel.
>> Kromasil Preparative LC Columns
>> Kromasil Guide

Kromasil prep-kolonner


Kromasil Classic

Kromasil Classic

Kromasil Classic är en sfärisk silika tillverkad enligt specifikationer som ger en silikagel med god kromatografisk prestanda, hög effektivitet och hög reproducerbarhet.

Kromasil preparativa kolonner finns i partikelstorlekar från 5 µm till 16 µm med porositeter från 60Å till 300Å. Kromasil uppvisar god mekanisk och kemisk stabilitet, klarar 10 000 psi. Till derivatisering av alla bundna faser används monofunktionella silaner. Alla derivatiserade faser är "end-capped".

Kromasil C18(w) – Vätbar med 100% vattenhaltiga eluenter. Kromasil C18(w) är specifikt framtagen för polära föreningar och finns tillgänglig för preparativa applikationer som 10 µm partiklar i bulk och i packade kolonner.

>> Kromasil Classic.pdf
>> Kromasil Wettable HPLC Phase.pdf

 

Kromasil Eternity

Kromasil Eternity

Kromasil Eternity och EternityXT är speciellt utvecklad för att användas i ett bredare pH-fönster än vanliga silikabaserade material, vilket ger större flexibilitet än någonsin när du kör analytiska liksom preparativa applikationer eller optimerar för storskalig upparbetning.

>> Kromasil EternityXT Prep.pdf
>> Kromasil Eternity.pdf