Meny
Summa varor
0,00 kr

HALO Fused-Core HPLC- och UHPLC-kolonner från Advanced Materials Technology

HALO®­­-kolonner är tillverkade med Fused-Core® teknik vilket innebär att silika-partikeln har en fast kärna och ett poröst ytterskikt runt kärnan. Med hjälp av Fused-Core tekniken genererar HALO-kolonnerna snabba separationer med hög upplösning och höga bottental, utan de problem som normalt associeras med små (sub 2µm) helt porösa partiklar och UHPLC.

HALO partikelHALO Fused-Core-material ger motsvarande bottental som helt porösa sub 2µm partiklar, men vid mycket lägre mottryck, vilket bland annat gör att man kan använda längre kolonner för de mer krävande applikationerna. Höga bottental leder till hög effektivitet; smala och höga toppar, och därmed hög upplösning och låga detektionsgränser (LODs och LOQs).

Liksom för fullt porösa, sub 2µm partiklar genererar Fused-Core partiklar en plan Van Deemter-kurva som visar på en hög och linjär optimal flödeshastighet vilket möjliggör snabba analyser med minimala effektivitetsförluster.

HALO Fused-Core kolonner är mycket robusta eftersom de har frittar med större porositet jämfört med UHPLC-kolonner med helt porösa partiklar under 2µm och därmed minskar risken att kolonnerna sätter igen.

 • 2µm frit för HALO 2.7 och HALO 5
 • 1µm frit för HALO 2 jämfört med 0.2-0.5µm frit för sub-2µm helt porösa partiklar

 

>> HALO Catalog.pdf
>> HALO - Method Conversion Guidebook.pdf
>> HALO - Guidebook on Reversed Phase Chemistries and Utilizing Selectivity for HPLC Separations.pdf
>> HALO Fused-Core Columns - Take Your UHPLC and HPLC Methods to the Next Level of Speed and Resolution.pdf
>> A Simple Approach for Reversed Phase Column Comparisons via the Tanaka Test.pdf

 

HALO-kolonner för små och stora molekyler

HALO-kolonnerna finns i porstorlekarna 90Å, 160Å, 400Å och 1000Å. Hur väljer man rätt porstorlek?

 • Matcha kolonnmaterialets porstorlek med Mw för analyterna i ditt prov;
  – Små molekyler (<5000 Da) analyseras oftast med HALO 90Å kolonner. Material med mindre porer har större yta, vilket ökar retentionen och laddningskapacitet för analyter med mindre Mw
  – Om en analyt är för stor för porerna i kolonnmaterialet sker ”restricted diffusion” – analyterna utestängs från en del av porerna, vilket kan leda till breddning av topparna och minskad retention
 • För biomolekyler såsom peptider och proteiner rekommenderas HALO Bioclass kolonner med större porer så som 160Å HALO Peptide, 400Å HALO Protein och HALO 1000Å. 

HALO Pore Size Selection

 

HALO 90Å - kolonner för små molekyler

HALO 90Å är optimerad för analys av små molekyler (<5kDa alt <20kDa för HALO Glycan). HALO 90Å finns i 3 olika partikelstorlekar; 2µm, 2,7µm and 5µm.

HALO 2.7µm (UHPLC och HPLC)
HALO 2,7µm kolonner har samma eller högre prestanda som helt porösa sub-2µm material men genererar en tredjedel till hälften så mycket mottryck vid samma förhållanden.

 • För snabba analyser med hög upplösning
 • Lämplig för forskning och utveckling (R&D) och rutinanalyser
 • Mycket robust kolonn med 2µm inlet frit
 • Maxtryck 600bar / 9 000psi


HALO 2µm (UHPLC)
För snabba analyser med hög upplösning, genererar ca 20% lägre mottryck jämfört med många populära sub-2µm, helt porösa material vid samma förhållanden.

 • Utmärkt val för snabb metodutveckling och screening
 • Använd vid behov av hög effektivitet och upplösning
 • Robusta UHPLC kolonner med 1µm inlet frit
 • Maxtryck 1 000bar / 14 500psi


HALO 5 (HPLC)
HALO 5 matchar prestandan för 3µm fullt porösa partiklar vid ungefär halva mottrycket under samma förhållanden.

 • Utmärkt val för QC
 • Bra val för analyser med problem med smutsiga matriser
 • Mycket robusta kolonner med 2µm inlet frit
 • Maxtryck 600bar / 9 000psi

 

HALO 90Å Selektiviteter

Reversed Phase:
C18 – Robust RP-fas för det breda urvalet av analyter, från polära till icke polära.
AQ-C18 – C18 för mobilfaser med 100% buffert. Utökad retention för polära analyter.
LPH-C18 - är en C18 stationär fas stabil ner till pH 1. Fasen är en icke end-cappad, steriskt stabiliserad C18 och lämpar sig bra för polyfenoler, cannabinoider och bekämpningsmedel. >> Läs mer om HALO LPH-C18
PCS C18 – Partikel med positivt laddad yta som förbättrade toppformer för basiska föreningar. PCS C18 är utmärkt för mobila faser med låg jonstyrka och erbjuder en hög laddningskapacitet. Finns som både 90Å och 160Å porstorlek för analys av små molekyler och peptider.
C8
– Robust RP-fas för det breda urvalet av analyter, från polära till icke polära.
Phenyl-Hexyl (Dimetylfenyl-hexylsilan) – Utmärkt komplement till klassiska alkylfaser. Utökad selektivitet för aromater. Lämplig för aromater och omättade föreningar så som ketoner, nitriler och alkener.
PCS Phenyl-Hexyl  – Partikel med positivt laddad yta som förbättrade toppformer för basiska föreningar. PCS C18 och PCS Phenyl-Hexyl är utmärkta för mobila faser med låg jonstyrka och erbjuder en hög laddningskapacitet. Med HALO® PCS Phenyl-Hexyl ger användandet av Metanol som modifierare en alternativ selektivitet som förstärker pi-pi-interaktionerna mellan analyterna och den stationära fenylfasen.
BiPhenyl
(Dimetylbifenyl) – Utökad selektivitet för utmanande polära föreningar. Kombinerar hydrofob, aromatisk och polär selektivitet. Kompletterande selektivitet till alkylfaser. Lämplig för aromater och omättade föreningar så som ketoner, nitriler och alkener. >> Läs mer om HALO BiPhenyl
ES-CN (diisopropylcyanopropylsilan) – Kompletterande selektivitet till alkylfaser. För polära och mycket polära baser, syror och neutrala föreningar.
RP-Amide (C16 Amid) – Kompletterande selektivitet till alkylfaser. Utökad stabilitet för minimal blödning och lång livslängd. Lämplig för alkoholer, syror, fenoler och katekin.
PFP (pentafluorophenylpropylsilane) – Kompletterande selektivitet till alkylfaser. Utökad selektivitet för stereoisomerer. Kan användas för RP och HILIC.
C30 (triacontyldimetyl,160Å) – Utmärkt fas för separation av fettlösliga vitaminer (A, D, E och K), hydrofoba analyter, lipider och karotener. Mycket bra fas för separation av strukturella isomerer. >> Läs mer om HALO C30


HILIC:

HILIC (Hydrophilic interaction chromatography) är ett bra val för UHPLC- och HPLC-separationer av analyter såsom:
- Polära föreningar som har lite retention på Reversed Phase (RP)
- Basiska analyter som har dålig toppsymmetri (överladdar) och lite retention vid lågt pH på Reversed Phase (RP)
- Analyter som har log P värde på nära eller mindre än 0
- Vid behov av en ortogonal separation till RP
HALO HILIC är Fused-Core material som kan användas antingen i HILIC eller i normalfasläge med vattenblandbara lösningsmedel (NPLC).

HALO-kolonner finns för närvarande i två olika faser för HILIC-separationer:
HALO HILIC (ren silika) – Lämplig för polära och mycket polära baser, syror och neutrala föreningar, speciellt för de med log P < 0,5.
HALO Penta-HILIC – Mycket polär silikafas med ligand bestående av 5 hydroxylgrupper. Utmärkt fas för mycket polära ämnen, med dålig retention i RP.


HALO 1.5:
HALO 1.5mm ID-kolonner gör det möjligt att få ut högre känslighet från befintliga UHPLC-system och gör det möjligt att uppleva effektiviteten från kapillärkolonner utan att investera i system för mikroflöden. HALO 1.5 mm ID-kolonner halverar lösningsmedelsförbrukning jämfört med 2.1 mm ID-kolonner och ger också möjlighet till högre joniseringseffektivitet från LCMS-system.

HALO 1.5mm ID kolonner är packade med HALOs Fused-Core-partiklar och finns i nedan kombinationer av fas och porositet (tillgängliga kolonnlängder är 50, 100 och 150 mm):
C18 – 90Å, för småmolekyler under 5000 Da
C18-LPH – 90Å, för analyser vid lågt pH
AQ-C18 – C18 för mobilfaser med 100% buffert
ES-C18 – 160 Å, HALO Peptide, (2.0 och 2.7 µm)
PCS C18 – Partikel med positivt laddad yta som förbättrade toppformer för basiska föreningar, utmärkt för mobilfaser med låg jonstyrka och erbjuder en hög laddningskapacitet. Finns som både 90Å och 160Å porstorlek för analys av små molekyler och peptider.
Penta-HILIC - Mycket polär silikafas med ligand bestående av 5 hydroxylgrupper.
C4 – 1000Å, HALO Protein
DiPhenyl – 1000Å, HALO Protein
PCS Phenyl-Hexyl  – Partikel med positivt laddad yta som förbättrade toppformer för basiska föreningar. PCS C18 och PCS Phenyl-Hexyl är utmärkta för mobila faser med låg jonstyrka och erbjuder en hög laddningskapacitet. Med HALO® PCS Phenyl-Hexyl ger användandet av Metanol som modifierare en alternativ selektivitet som förstärker pi-pi-interaktionerna mellan analyterna och den stationära fenylfasen.


>> Impact of Using 1.5mm Column ID and Various Stationary Phases on LC-MS Pesticide Screening Analysis.pdf
>> Sensitivity Increase of Mixed Proteins Through the Use of a 1.5mm ID column.pdf
>> HALO PCS Family.pdfENVIROCLASS:

HALO ENVIROCLASS är Advanced Materials Technologies senaste produktserie och består av ett urval kolonner utformade speciellt för miljöanalyser. Kolonnerna är baserade på AMTs FusedCore-teknik för att erbjuda analyser med hög effektivitet och robusta kolonner för att möta de utmaningar som miljöanalyser ställer.

HALO ENVIROCLASS erbjuder applikationsspecifika faser för PFAS och PAH som testats med metodspecifika referenser. I sortimentet finns också kolonner rekommenderade för andra persistenta föroreningar med stor miljöpåverkan såsom bekämpningsmedel, mykotoxiner, herbicider och pesticider.

>> HALO Enviroclass.pdf
>> Environmental Analyses of Harmful Chemical and Organic Compounds using Superficially Porous Particle Separations.pdf

>> Video - HALO ENVIROCLASS - New Solutions for PFAS and PAH Analysis


HALO PFAS

HALO PFAS är designad för separation av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), kortkedjiga och långkedjiga, både linjära och grenade isomerer. HALO PFAS erbjuder både en PFAS-specifik ”delay”-kolonn och en analytisk kolonn för separation av PFAS. HALO PFAS Delay-kolonnen ger hög retention av PFAS-föreningar med olika mobilfaser och används för att fördröja elueringen av eventuell PFAS-kontamination från systemet för att undvika att kontaminationen interfererar med proverna.

HALO PFAS har utmärkt selektivitet, toppsymmetri och retention för snabba PFAS-analyser med hög upplösning. HALO PFAS är baserade på AMTs HALO 2.7µm Fused-Core-partikel med robust och pålitlig prestanda som ger hög effektivitet och lågt mottryck.

HALO PFAS och HALO PFAS Delay är kvalitetssäkringstestade med en blandning av 17 PFAS-föreningar som sträcker sig över en rad kortkedjiga och långkedjiga strukturer.

Maxtryck: 600 bar / 9000 psi 

HALO PFAS och PFAS DELAY

>> Rapid Analysis of 33 PFAS Compounds in under 5 minutes.pdf
>> Introducing HALO PFAS Column Solutions.pdf

Technical Report:
>> Rapid and High Resolution Fused-Core Solutions for PFAS Analysis.pdf

EPA:
>> PFAS Analysis According to EPA 8327.pdf
>> PFAS Analysis According to EPA 533.pdf


HALO PAH

HALO PAH-kolonner har utmärkt selektivitet för PAH:er och specifikt utvecklade för snabba och effektiva separationer av PAH.

HALO PAH är en tri-funktionell, icke endcapped C18-fas, baserad på AMTs HALO 2.7µm Fused-Core-partikel med en 1.7µm solid kärna, 0.5µm poröst ytterskikt och med 90Å porer. Kolonnen är mycket stabil och har en hög reproducerbarhet från lot-till-lot, väl lämpad för analyser med UV-, Fluorescens- och MS-detektion.

HALO PAH

>> Separation of 18 PAH Compounds in under 5 minutes.pdf
>> HALO PAH.pdf
>> HALO PAH - Flyer.pdf

Applikation:
>> Separation of EU 15 + 1 using HALO PAH.pdf

EPA:
>> Separation of 16 PAH Compounds Specified in EPA 610 + 2 Additional PAH Compounds using HALO PAH.pdf