Meny
Summa varor
0,00 kr

Agilent Technologies - Standarder för Miljöapplikationer

Agilent Technologies har en konkurrenskraftig portfölj av standarder och referensmaterial. I sortimentet finns standarder för applikationer inom mat och miljö samt elementaranalyser, liksom kalibreringslösningar och "tuning"-lösningar för olika instrument.

Tidigare Ultra Scientific, numera en del av Agilent Technologies, erbjuder ett brett utbud av miljöstandarder för olika metoder, såsom till exempel dioxiner och furaner, flyktiga organiska föreningar (VOC), kolväten och petrokemikalier, pesticider och kvalitetskontrollstandarder.

 

Pesticider och PAH
För att minimera miljöriskerna och förbättra hälsa och miljö analyseras livsmedels- och miljöprover för flertalet olika pesticider och deras metaboliter. Agilent erbjuder CRM (certifierat referensmaterial) för analys av bekämpningsmedelsrester, inklusive referenser för kvalitetskontroll och olika testblandningar. Agilents portfölj av standarder uppdaters kontinuerligt för att hålla jämna steg med behovet av referensmaterial.

I sortimentet finns pesticid-standarder som rena ämnen och i lösningar. De olika standarderna levereras i ampuller eller vialer, vilket gör att de har en lång hållbarhet.

 

PAH-standarder
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är organiska föreningar som finns i petroleumprodukter. De kan också bildas vid förbränning av organiskt material. PAH är den största grupp av cancerogena ämnen vi känner till i dagsläget. Gruppen PAH utgörs av flera hundra enskilda kemiska ämnen som kan vara mycket långlivade och ha en stor spridning i miljön,

Agilent Technologies erbjuder många olika referensstandarder för PAH. I sortimentet finns PAH:er som individuella, i olika blandningar och för att använda som interna standarder.

>> Pesticide, PAH, and Lipid Standards.pdf

 

PCB och Miljöstandarder
Polyklorerade bifenyler (PCB) är tillverkade organiska kemikalier som är kända för att vara bland de mest långlivade och med mycket stor spridning i det globala ekosystemet. Deras fysikaliska och kemiska stabilitet, tillsammans med deras utmärkta dielektriska egenskaper ledde till en bred kommersiell användning av dessa ämnen under en period. Stabiliteten hos PCB är orsaken till dessa långlivade egenskaper i naturen. Eftersom de är lipofila, tenderar de att ackumuleras i fettvävnader hos djur och människor.

Agilent tillhandahåller analytiska standarder för att analysera PCB i miljöprover. Referensmaterial, både rena och i lösningar, för PCB, PBB, dioxiner, furaner, etrar och metaboliter av PCB.

>> PCB and Environmental Neat Standards.pdf

 

Amino- och Nitro-aromater
Analyser av amino- och nitroaromater utförs på många olika matriser, såsom vatten, jord och sediment. Agilent har ett brett sortiment av referensmaterial för denna typ av analyser.

 

Standarder för avloppsvatten, grundvatten och dricksvatten
Agilent har flertalet olika standarder till EPA-metoder för avloppsvatten-, grundvatten- och dricksvattenanalyser.

>> Wastewater Standards.pdf
>> EPA Groundwater Standards.pdf
>> Drinking Water Standards.pdf

 

Analys av läkemedelsrester
Läkemedel och veterinärmedicinska föreningar finns i vår miljö och livsmedelskedja. I och med detta ökar kravet på övervakning av både vattenförsörjningen och livsmedelskedjan med avseende på läkemedelsrester.

Agilent tillhandahåller referensstandarder för veterinärspecifika applikationer av hög kvalitet för denna typ av analyser.

 

ICP-MS Standarder för Miljöanalyser
Agilent erbjuder ett omfattande utbud av standarder för ICP-MS, både singel-element och multi-element standarder, joniseringsbuffertar och miljöstandarder. Med full spårbarhet enligt NIST erbjuder Agilents urval av standardblandningar noggranna och tillförlitliga kalibreringar. Alla standarder tillverkas med råmaterial av hög renhet, som regelbundet testas i enlighet med NIST-riktlinjerna för att ge full spårbarhet.

>> Inorganic Standards.pdf