Meny
Summa varor
0,00 kr

Agilent PLOT-kolonner

Agilent GC-kolonnAgilents sortiment av GC-kolonner består av 3st olika produktlinjer som har adderats till under åren på grund av att Agilent köpt bolag, såsom J&W och Varian (Chrompak). Sortimentet består därför nu av HP-kolonner, DB-kolonner och VF/CP-kolonner. En del av dessa kolonner är lika eller ekvivalenta faser men eftersom de inte är exakt lika har Agilent valt att ha dem kvar i sortimentet för att de används i olika metoder och mycket små variationer kan ha en inverkan.

2010 inleddes ett nytt kapitel i Agilent Technologies historia - Varian Inc. fd. Chrompak blev en del av Agilent. Detta nyckelförvärv gjorde det möjligt för Agilent att utöka sin GC-kolonnportfölj till att omfatta tre mycket respekterade märken på kolonner:

FactorFour, VF-kolonner - Tillverkas med speciella egenutvecklade avancerade tekniker, för att säkerställa låg bakgrund och höga signal-till-brus-värden för rutin- eller spårämnesanalys.
(Dessa hittar ni under Agilent VF-kolonner)

Select GC–kolonner - Specialkolonner för ett urval av specifika metoder och applikationer med garanterad prestanda för dessa. Finns för exempelvis CP-Select 624 CB för lösningsmedelsrester och Select Mineral Oil.
(Dessa hittar ni under Agilent CP-kolonner)

PoraBOND GC-kolonner är Porous Layer Open Tubular (PLOT) med mycket hög retention. Eftersom de inte fäller några partiklar kan de avsevärt förbättra kvaliteten på resultaten för flyktiga föreningar. PLOT (Porous Layer Open Tubular) -kolonner används i stor utsträckning i petrokemiska applikationer och analyser av lätta gaser. I många applikationer används flera olika kolonner med omkopplingsventiler för ”back flush” och så kallad ”heart-cut” för att få delar av provmatrisen eller analyterna på olika kolonner med olika selektivitet för att förbättra upplösningen och optimera driften.

PLOT-kolonner är idealiska för föreningar som är i gasfas vid rumstemperatur. Agilent Technologies erbjuder ett omfattande sortiment av PLOT-kolonner för analys av specifika gaser, isomerer av kolväten med låg molekylvikt, flyktiga polära föreningar och reaktiva analyter, så som svavelgaser, aminer och hydrider. Agilents PLOT-kolonner finns i dimensioner från 0,25 till 0,53 mm ID, vilket möjliggör optimal kolonndimension för olika detektor- och systemkrav.

Användningen av PLOT-kolonner kan dock vara en utmaning. Detta beror främst på att den stationära fasen inte är mekaniskt stabil vilket kan leda till att partiklar kan släppa från fasen. Partiklar som släpper från den stationära fasen kan helt eller delvis blockera kolonnen, vilket leder till förändringar i bärargasflödet och förskjutning av retentionstiderna. Kolonnernas livslängd reduceras därför avsevärt, vilket ökar kostnaderna. Dessutom kan partiklar från den stationära fasen strömma ner till detektorn, ventiler, Deans-switch och kolonn-kopplingar och orsakar oplanerade instrumentstopp och ökade underhållskostnader. Användningen av Agilent Capillary Flow Technology (CFT) och GC/MS med PLOT-kolonner har varit begränsad på grund av dessa problem.

Ett sätt att förhindra kontaminering har varit att använda partikel-fällor, men detta är inte optimalt eftersom det utgöra en potentiell risk för läckage eller blockering av kopplingarna. PLOT-kolonner med integrerad partikelfälla är en lösning på dessa problem.

>> Läs mer om Agilent PLOT-kolonner

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist