Meny
Summa varor
0,00 kr

Thermo PLOT-kolonner

Thermo Scientifics TracePLOT™-kolonner ger en garanterad prestanda utan att släppa partiklar från fasen. PLOT-kolonnerna är konstruerade för analys av både polära och opolära föreningar. De har ett poröst skikt av fasen på insidan av kapillären som i princip inte släpper några partiklar alls, vilket inte bara säkerställer överlägsen kolonnprestanda och stabilitet utan också förhindrar skador på detektionssystem.

Vanliga applikationer
- Alkaner upp till C12
- Omättade kolväteisomerer
- Permanent och raffinaderi eller naturgaser
- Oxygenererade föreningar och lösningsmedel

TG-BOND Alumina Na2SO4 och TG-BOND Alumina KCl - för analyser av polära omättade kolväten.

TG-BOND Molsieve 5A - Separera AR/O2 och andra permanenta gaser med de senaste innovationerna inom PLOT-teknik.  På grund av deaktivering av TG-BOND Molsieve 5A kan CO eluera som en skarp topp, vilket eliminerar svansning som vanligtvis ses på andra kolonner. Mera retention underlättar separation av permanenta gaser vid temperaturer över rumstemperatur.

TG-BOND Q - Opolär PLOT kolonn för reproducerbar separation av CO2, metan och O2/N2/CO.

TG-BOND Q+ - Medel polär PLOT kolonn för separation av etan, eten och acetylen.

TG-BOND S - Medel-polär PLOT kolonn för reproducerbara analyser av opolära och polära föreningar.

TG-BOND U - Polära divinylbensenetylenglykol/dimetylakrylat PLOT-kolonn för reproducerbara analyser av opolära och polära föreningar.

>> GC Columns and Accessories.pdf

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist