Meny
Summa varor
0,00 kr

Split vent

Agilents Split Vent Trap samlar upp överflödigt provmaterial och bör bytas ut var sjätte månad för att förhindra igensättning. Vid byte av septum, liners och o-ringar så glöm inte av att även kontrollera och eventuellt byt Split Vent Trap för en fortsatt bra separering och detektering.

Agilent GC Split Vent

Vi hjälper dig gärna!

Jan Nilsson
Säljare