Meny
Summa varor
0,00 kr

Tosoh

TSKgel HIC-kolonnerna är polymetakrylat-baserade med tre olika stationärfaser med olika hydrofobicitet. TSKgel Ether-5PW och TSKgel Phenyl-5PW är byggda på den porösa 5000PW-partikeln med 1000Å porstorlek. TSKgel Butyl-NPR är baserad på en 2.5 µm ickeporös partikel designad för snabba analyser.

>> Läs mer om TSKgel HIC-kolonner

TSKgel HIC Column Selection

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist