Meny
Summa varor
0,00 kr

PID-instrument

Ett PID-instrument (Photoionization Detector) är en avancerad gasdetektor som används för att identifiera och mäta flyktiga organiska föreningar (VOCs) samt andra föroreningar i luft, vatten och mark. Det fungerar genom att utsätta den omgivande gasen för ultraviolett (UV) ljus, vilket orsakar jonisering av gasmolekylerna och resulterar i bildandet av positiva och negativa joner. Denna process skapar en elektrisk ström som mäts av instrumentet och ger information om koncentrationen av flyktiga organiska kolväten (VOC) i miljön.

PID-instrument är särskilt känsliga för föreningar med låga joniseringsenergier, vilket inkluderar många VOC som är vanliga i industrier, kemiska processer och förorenade områden. Dessa instrument kan snabbt detektera och kvantifiera en rad föroreningar i realtid, vilket gör dem oumbärliga för arbete inom miljöövervakning, industriell säkerhet, saneringsinsatser och hälsovårdsapplikationer.
Med sin förmåga att ge snabba och exakta mätningar är PID-instrument värdefulla verktyg för att övervaka och hantera miljömässiga risker samt för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Exempel på användningsområden:
Marksanering
Gasvarning
Läckdetektering
Arbetsmiljömätningar
Gasfriförklaring

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare