Meny
Summa varor
0,00 kr

Portabel GC

FROG 5000 miniatyriserad GC för snabba analyser av luft, jord och vatten. Applikationer såsom markprovtagning, arbetsmiljömätningar, inomhusmiljö, laboratorie- och fältanalyser.

GCn bygger på en PID-detektor samt en mikrokolonn och koncentrationssteg. Detekterar från låga ppb-nivåer. Mätområdet sträcker sig från vinylklorid (MW 62.5) till 2-metyl-naftalen (MW 142.2). Kvalitativ och kvantitativ analys erhålls inom 10 minuter.

Vi hjälper dig gärna!

Joakim Gustafsson
Säljare