Meny
Summa varor
0,00 kr

Positive Pressure Manifolders

Att använda positivt tryck för att processa patroner och 96-hålsplattor för SPE, SLE och proteinfällning erbjuder många fördelar jämfört med en traditionell vakuum-manifold. En konventionell vakuum-manifold drar vätska från botten av en patron eller brunn på en 96-hålsplatta. Om en patron/brunn blir klar snabbare än övriga, kommer vakuumet att föredra den flödesvägen då den ger minst motstånd, vilket sänker flödet genom de återstående patronerna. Detta kan leda till variationer i bearbetningstider och dålig reproducerbarhet i resultaten. Dessutom kan en Positivt Tryck-Manifold mer effektivt bearbeta mer viskösa prov eftersom det tillförda gastrycket (50-100 psi, vanligvis kvävgas) är mycket högre än det maximala undertrycket hos en traditionell vakuum-manifold (ca 15 psi).

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist