Meny
Summa varor
0,00 kr

Atomabsorption

Atomabsorptionsspektroskopi (AAS) används vid kvantitativ bestämning av låga metallhalter i lösningar. Atomerna exciteras då de absorberar ljus av en viss våglängd som är specifik för grundämnet.  Provet sugs med konstant hastighet upp i en gasflamma eller placeras i en elektrisk grafitugn. Provet förångas och gasen innehåller metallatomer och joner i jämvikt. En hålkatodlampa vars katod är belagd med den metall man vill undersöka lyser genom gasflamman eller grafitugnen och atomerna absorberar ljuset från lampan. Den mängd ljus som har absorberats mäts i en fotomultiplikator. Ljusabsorptionen är proportionell mot koncentrationen av metallatomer.

Kataloger
>> Agilent Spectroscopy Supplies.pdf
>> Crosslab Spektroskopi Perkin-Elmer AA.pdf
>> Standarder för Spektroskopi.pdf

AAS teori

Vi hjälper dig gärna!

Jan Nilsson
Säljare