Meny
Summa varor
0,00 kr

ICP-MS

ICP-MS spektrometri kombinerar fördelarna med ICP och mass-spektometri. En argonplasma alstras med en kvartsfackla och en vattenkyld induktionsspole med en högfrekvent alternerande ström. Ett magnetfält accelererar elektroner i en cirkulär bana. Vid kollision mellan argonatomer och elektroner sker jonisering, vilket ger upphov till en stabil plasma.

Provet leds från ICP-instrumentet vidare till en mass-spektometer vars teknik baseras på hur laddade partiklar uppför sig i elektriska  och magnetiska fält. I en masspektrometer går partiklar med samma massa och laddning till samma punkt på detektor. De joner som bildats i det elektriska fältet samlas och accelereras genom ett kraftigt magnetfält. Lätta och tunga joner avlänkas på olika sätt och träffar detektorn. Massa och antal registreras för varje enskilt jonslag.

Kataloger
>> Agilent Spectroscopy Supplies.pdf
>> Crosslab Spektroskopi Perkin-Elmer ICP-OES ICP-MS.pdf
>> Standarder för Spektroskopi.pdf

ICP-MS

Vi hjälper dig gärna!

Jan Nilsson
Säljare