Meny
Summa varor
0,00 kr

MP-AES

MP-AES står för Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry. Provet injiceras via en spraykammare och en nebulizer. Aerosolen sprayas i en kväveplasma. En kväveplasma produceras med hjälp av mikrovågor vid ca 5000 K. På grund av den termiska energin som tas upp av elektronerna, når de ett högre "exciterat" tillstånd. När de sedan återgår till grundnivån frigörs energi som ljus (fotoner). Varje element har ett karaktäristiskt emissionsspektrum.

Kataloger
>> Agilent Spectroscopy Supplies.pdf
>> Standarder för Spektroskopi.pdf

MP-AES

Vi hjälper dig gärna!

Jan Nilsson
Säljare