sidhuvud-mobil

Fast installation av gasdetektorer och gaslarm


Mattias Arvidsson
Säljare / Support
Tel: 031 336 90 06
E-post MattiasSearchzone Sonik 

En robust och pålitlig detekteringsenhet för gasläckage, Searchzone Sonik kommer effektivt att "höra" förlusten av gas i dess lyssnarzon.

Eftersom detektorn reagerar på ljudtrycket på ultraljudsnivå som produceras av gasläckor under tryck så påverkas den inte av miljöförhållandena.

Searchzone Sonik är fabrikskalibrerad.
Den robusta förseglade designen utan rörliga delar och den avancerade solid-state sensorn möjliggör montering i alla riktningar, även i de hårdaste miljöerna.
Den akustiska läckdetektorn kommer att reagera snabbt på en gasläcka inom en detekteringsradie på ca 20 m, beroende på bakgrundsljud.
Läs mer

MeshGuard

MeshGuard är ett revolutionerande trådlöst gasvarningssystem som kan sättas upp och startas snabbt i olika tuffa och ogästvänliga miljöer. MeshGuard stöds fullt ut av den avancerade övervaknings-plattformen ProRAE Guardian.

Instrumenten skapar själva ett trådlöst nätverk av bevakningspunkter som sänder aktuell gaskoncentration och larm till ProRAE Guardian, vilket gör att kostsamma och tidskrävande installationsprojekt inte behövs.  

Instrumenten kan utrustas med sensorer för H2S, LEL, CO, O2, NH3, Cl2 eller SO2. 

FMC 2000 Larmcentral

FMC 2000 samlar trådlöst in mätvärden och larmdata från upp till 24 MeshGuard-enheter.

Ett intelligent  nätverk med fem programmerbara reläer för att utlösa larm eller processkontroller. En stor LCD-display och RS-485 eller Ethernet anslutning.

Backup batteri som räcker i ca 15 timmar.

Robust i rostfritt stål, snabb installation med magneter, och enkel att använda.RAEGuard 2 PID 

RAEGuard 2 PID är en fast installerad PID för detektering av VOC. Den är robust och tål tuffa miljöer.

RAEGuard 2 PID finns med två olika mätområden.
0,01-100ppm
0,1-1000ppm

Analog (4-20mA) och digital (RS-485) utsignal. Digital display som visar gaskoncentration samt tre magnetknappar för styrning

Kalibrering och service kan göras på annan plats tack vare den nya löstagbara PID-modulen.