sidhuvud-mobil

Searchzone Sonik

En robust och pålitlig detekteringsenhet för gasläckage,
Searchzone Sonik kommer effektivt att "höra" förlusten av gas i dess lyssnarzon.
Eftersom detektorn reagerar på ljudtrycket på ultraljudsnivå som produceras av gasläckor under tryck så påverkas den inte av miljöförhållandena.

Searchzone Sonik är fabrikskalibrerad och den robusta förseglade designen utan rörliga delar och den avancerade solid-state sensorn möjliggör montering i alla riktningar, även i de hårdaste miljöerna.

Den akustiska läckdetektorn kommer att reagera snabbt på en gasläcka inom en detekteringsradie på ca 20 m, beroende på bakgrundsljud.

Inga falska larm - den avancerade frekvensanalysen ger den bästa detektionen av gasläckor i verkliga miljöer.

Bred täckning - vanligtvis 20 detektionsradie, beroende på ultraljudsnivåer i bakgrunden.

Kompletterar befintliga gasdetektorer - Searchzone Sonik integreras sömlöst med befintliga punkt-och open path gasdetektorer och skapar därmed den optimala gasdetekteringsmixen.

Inga rörliga delar – Solid state-sensorn fungerar felfritt även i de hårdaste miljöerna och behöver inte ytterligare kalibrering.

Bluetooth-kompatibilitet - installation och kontroll från marknivå via Bluetooth med Honeywells app
 
Instrumentstatus med en blick - Searchzone Sonik har ett starkt signalljus - grönt, gult, rött eller blått - vilket ger tydlig indikation på instrumentets status.
 
Fullständiga loggar - möjliggör analys efter en händelse för att utvärdera den totala prestandan  säkerheten.

Snabb drifttagning - Searchzone Sonik-appen låter användare spara konfigurationer och ladda upp till andra Searchzone Soniks för snabb och enkel idrifttagning.

DatabladErik Bosvik
Säljare
031 336 90 04
E-post Erik