sidhuvud-mobil

Trådlösa gasvarningssystem

RAE Systems är världsledande inom trådlösa gasvarningssystem. Personburna gasvarnare kan skicka mätdata och larm i realtid till en central enhet i kontrollrum eller till en minikontroller som t.ex. en säkerhetsvakt bär på sig. Bilden till höger visar ett "Team Kit". Vid ett underhållsarbete av t.ex. en tank är ett Team Kit idealiskt, då har personal inne i tanken sina personliga gasvarnare och säkerhetsvakten utanför har full koll på gasnivåer och larm för varje individ. Instrumenten har även "Man down alarm" som larmar säkerhetsvakten direkt om någon har ramlat och inte rör sig.

Nedan visas ett större system med både semifasta gasvarnare för områdesbevakning samt personburna gasvarnare som alla skickar information i realtid till en central dator med programvaran ProRAE Guardian installerad.   

DatabladErik Bosvik
Säljare
031 336 90 09
E-post Erik

MultiRAE familjen

MultiRAE Pro, MultiRAE och MultiRAE Lite är flergasvarnare för upp till 6 sensorer. MultiRAE familjen erbjuder ett stort urval av utbytbara elektrokemiska sensorer, LEL, infraröd-, Gamma och PID-sensor för att skydda användaren från ett brett register av giftiga och brandfarliga gaser, syrefattig miljö samt gammastrålning.
 

PID-sensorn finns i tre olika varianter.
 • 10,6eV 10ppb-2000ppm
 • 10,6eV 0,1-5000ppm,
 • 9,8eV 1-1000ppm.

MultiRAE har en inbyggd kraftig membranpump vilket ger snabba resultat samt möjlighet att ansluta slang vid mätning i slutna utrymmen eller liknande.
MultiRAE Lite kan beställas som diffusionsmodell.
 
Unik Trådlös Integrering

MultiRAE Pro kan beställas trådlös vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. MultiRAE Pro skickar kontinuerligt mätresultat och eventuella gaslarm till ledningscentralen eller kontrollrummet.
En central övervakning av personburna gasvarnare ger en utökad säkerhet för användaren samt en unik överblick för t.ex. en räddningsledare eller säkerhetsansvarig personal.

ConneXt Pack

Världens enda nyckelfärdiga trådlösa gasvarningssystem för t.ex. inträde och arbete i slutna utrymmen.

ConneXt Pack kombinerar traditionell personburen gasvarning men framtidens trådlösa möjligheter. Upp till 8 enheter kan sända mätdata, larm och till och med "Man down" alarm i realtid till en minikontroller som en säkerhetsvakt eller annan ansvarig person bär med sig. Ökad säkerhet och produktivitet genom att personalen inne i det sluta utrymmet inte behöver läsa av gasvarnaren och rapportera till säkerhetsvakten.

Allt som behövs levereras i en hård transportväska, Snabbt och enkelt att starta, endast att starta alla enheter och nätverket kopplas upp automatiskt.

Starta och börja arbeta. 

MicroRAE

MicroRAE

Flergasvarnare för upp till 4 st sensorer.

MicroRAE kan konfigureras med 1-4 sensorer.

 • O2 - Syre
 • LEL - Lägsta explosions nivå
 • H2S - Svavelväte
 • CO - Kolmonoxid
 • HCN - Vätecyanid

Man Down Alarm
MicroRAE är trådlös med både Bluetooth, MESH(868MHz) och Wifi alternativ vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. Instrumentet har även en inbyggd GPS.
Automatisk kalibrering med AutoRAE 2. Med en Safety Communicator (smartphone) kan du övervaka personer som utför ensamarbete.

MultiRAE Benzene
 
MultiRAE Benzene är den enda flergasvarnaren som har 6 sensorer med PID samt bensen-specifik mätning.
MultiRAE Benzene kombinerar förmågan att göra snabba bensen-specifika mätningar och har alla fördelarna som en mångsidig flergasvarnare. Den har ca 20 intelligenta utbytbara sensoralternativ. Dess extra trådlösa kapacitet förbättrar säkerheten genom att erbjuda realtidstillgång till instrumentavläsningar och larmstatus från vilken plats som helst. Detta ger en bättre situationsmedvetenhet och snabbare incidenthantering. MultiRAE Benzenes unika egenskaper gör det till ett idealiskt instrument för industriella applikationer som inträdesprov i slutna utrymmen under anläggningsunderhåll, personligt skydd eller för att söka efter läckage.
 
Instrumentet har en 9,8eV PID-sensor och ett mätområde på 0,1 ppm-2000ppm.
 
MultiRAE Benzene har en inbyggd kraftig membranpump vilket ger snabba resultat samt möjlighet att ansluta slang vid mätning i slutna utrymmen eller liknande.

QRAE 3

Flergasvarnare för upp till 4 st sensorer.

QRAE 3 kan beställas som diffusionsmodell eller med en inbyggd membranpump. Pumpen ger snabbare gaslarm samt möjlighet till att ansluta en mätsond för inträdesprov i t.ex. slutna utrymmen. 

QRAE 3 kan konfigureras med 1-4 sensorer.

 • H2S - Svavelväte
 • O2 - Syre
 • LEL - Lägsta explosions nivå
 • CO - Kolmonoxid
 • SO2 - Svaveldioxid
 • HCN - vätecyanid


QRAE 3 kan beställas trådlös vilket ger möjlighet att integrera instrumentet i olika trådlösa gasvarningssystem från RAE Systems. QRAE3 kan även beställas i ett RDK (Rapid deployment kit) där 4st QRAE3 amt en EchoView Host ingår. 

Automatisk kalibrering med AutoRAE 2
som är ett flexibelt system där man kan ansluta upp till 10 olika instrument.  

Kalibrering eller bumptest startas med en knapptryckning. Om inte bumptest blir godkännt hoppar staionen automatiskt över och utför en kalibrering. 

MeshGuard

MeshGuard är ett revolutionerande trådlöst gasvarningssystem som kan sättas upp och startas snabbt i olika tuffa och ogästvänliga miljöer. MeshGuard stöds fullt ut av den avancerade övervaknings-plattformen ProRAE Guardian.

Instrumenten skapar själva ett trådlöst nätverk av bevakningspunkter som sänder aktuell gaskoncentration och larm till ProRAE Guardian, vilket gör att kostsamma och tidskrävande installationsprojekt inte behövs.  

Instrumenten kan utrustas med sensorer för H2S, LEL, CO, O2, NH3, Cl2 eller SO2. 

ToxiRAE Pro

Världens första trådlösa singelgasvarnare.  Larmar med ljud, ljus och vibration lokalt och sänder trådlöst larm och gaskoncentration i real tid till kontrollrum eller larmcentral.

ToxiRAE Pro EC har över 20 olika utbytbara intelligenta sensorer som lagrar kalibreingsdata vilket gör det möjligt för användaren att varna för t.ex. CO en dag och ammoniak en annan. Sensorn byts snabbt och enkelt av användaren.

ToxiRAE Pro PID varnar för över 300 vanliga VOC och har ett inbyggt bibliotek på över 190 korrektionsfaktorer. Instrumentet kan programeras att visa omräknad nivå efter ett specificerat ämne.

ToxiRAE Pro LEL mäter snabbt och noggrant brännbara gaser 0-100% LEL (Lower Explosive Limit). Med hjälp av ett stort gasbibliotek kan ToxiRAE Pro LEL automatiskt visa %LEL av en specificerad gas.

ToxiRAE Pro CO2 har ett mätområde från 0-50 000ppm och en upplösning på 100ppm.

Kan snabbt och lätt kontrolleras av användaren i en automatisk test och kalibreringsstation. Se AutoRAE2
 

MiniRAE 3000

Användarvänlig och robust PID för mätning av flyktiga organiska kolväten(VOC)

Mätområde 0,1-15 000 ppm, 10.6 eV
UV-lampa, 16 timmar drifttid

MiniRAE 3000 field kit:

 • MiniRAE 3000
 • Li-ion batteri
 • Laddare
 • Batteriadapter för alkaliska batterier
 • Datalogger
 • ProRAE Studio programvara
 • Isobutylene 34L 100ppm
 • Kit för lamp- och detektorrengöring
 • Regulator
 • Hård transportväska

ATEX klassad

FMC 2000 Larmcentral

FMC 2000 samlar trådlöst in mätvärden och larmdata från upp till 24 MeshGuard-enheter.

Ett intelligent  nätverk med fem programmerbara reläer för att utlösa larm eller processkontroller. En stor LCD-display och RS-485 eller Ethernet anslutning.

Backup batteri som räcker i ca 15 timmar.

Robust i rostfritt stål, snabb installation med magneter, och enkel att använda.

RAELink3

RAELink3 är en trådlös sändare och mottagare som gör det möjligt att se gaskoncentration och larmdata från RAE-enheter i realtid via ProRAE Guardian. RAELink3 skickar också GPS-data vilket gör det möjligt för ledningscentraler att hålla sig informerade om placering och status på personalens enheter. Den kan programmeras till att fungera som en värd eller router samt som en signalrepeterare vilket ger en stor mångsidighet och flexibilitet.

Används tillsammans med :

 • MiniRAE
 • ppbRAE
 • UltraRAE
 • GammaRAE
 • RAELink3
 • RAElink3 Mesh
 • AreaRAE  

ppbRAE 3000

Användarvänlig och robust PID för mätning av flyktiga organiska kolväten(VOC)

Mätområde 1 ppb-10 000 ppm, 10.6 eV
UV-lampa ,16 timmar drifttid

ppbRAE 3000 field kit:

 • ppbRAE 3000
 • Li-ion batteri
 • Laddare
 • Batteriadapter för alkaliska batterier
 • Datalogger
 • ProRAE Studio programvara
 • Isobutylene 34L 10ppm
 • Kit för lamp- och detektorrengöring
 • Regulator
 • Hård transportväska

ATEX klassad

AreaRAE Steel

Trådlös gasvarnare för upp till 5 sensorer i ett extremt tåligt hölje av rostfritt stål.
Den väderbeständiga AreaRAE Steel tillåter enheten att placeras i de mest tuffa miljöer och i utomhustemperaturer ner till -20°C.

Uppladdningsbara Li-ion batterier ger en kontinuerlig drift på upp till 18 timmar. AreaRAE Steel Z1 kan konfigureras med fotojoniseringsdetektor (PID) för mätning av flyktiga organiska kolväten (VOC), undre brännbarhetsgräns (LEL), syresensor, samt två elektrokemiska sensorer för att mäta specifika ämnen så som svavelväte eller klor.

Ett inbyggt trådlöst modem gör det möjligt för AreaRAESteel att skicka mätdata i realtid till en basstation eller ett kontrollrum som kan vara
placerad upp till 1,5 kilometer bort.

AreaRAE placeras ut för att slippa ha personer i "het zon" eller för att slippa ha en brandvakt på plats kontirnuerligt. Detta gör att resurser kan användas på ett mer effektivt sätt samt att ansvarig säkerhetspersonal får en övergripande bild av situationen.

AreaRAE kan vara en del i ett gasvarningssystem med flera personburna trådlösa enheter så som ToxiRAE Pro, MultiRAE familjen eller MiniRAE 3000 serien.
i