sidhuvud-mobil

HALO BioClass HPLC- och UHPLC-kolonner

Inom HALO Bioclass familjen finns bland annat kolonner för karaktärisering av intakta proteiner, monoklonala antikroppar, Biosimilar, PEGylerade proteiner och antikroppskonjugat (ADCs).


Kolonnerna för proteiner är packade med 3.4 um partiklar med solid kärna och ett mycket tunt 0,2um poröst skal som ger smala toppar och bättre utbyten. HALO Protein-kolonnerna kan användas till både UHPLC- och HPLC-instrument för snabba separationer vid jämförelsevis låga mottryck. De har en porstorlek på 400Å som garanterar full access för proteiner och polypeptider upp till 500kDa.

HALO Protein finns som C4-fas och steriskt skyddad ES-C18.

HALO BioClass-kolonner erbjuder snabba separationer för peptider och proteiner och kan användas vid temperaturer upp till 90ºC med MS specifika mobilfaser.

  • 2 um inlet frit
  • Tryckgräns, 600 bar

HALO 1000Å C4 - för snabba högupplösande separationer av MAb, stora proteiner och stora syntetiska polymerer. HALO 1000Å C4 är världens första 2,7µm fused core-material med 1000Å porer.

Porstorleken och strukturen på HALO 1000Å möjliggör full åtkomst till porerna för mycket stora molekyler, vilka då i större utsträckning kan interagera med den bundna fasen för mera retention och selektivitet.

Applikation:Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se