sidhuvud-mobil

HALO BioClass – för Proteiner, Peptider och Glykaner

HALO BioClass innehåller AMTs sortiment av kolonner speciellt lämpade för bioseparationer.

HALO BioClass erbjuder med sina specialdesignade partikel- och porstorleksalternativ applikationsspecifika lösningar för bland annat:

 • Intakta proteiner, monoklonala antikroppar (MAbs), biosimilars, och andra stora biomolekyler såsom pegylerade proteiner, antikropps konjugat (ADC) med mera
 • Peptidmappning för karaktärisering och bestämning av syntetiska proteinläkemedel
 • Analys av terapeutiska peptider och peptidbiomarkörer (protein surrogater)
 • Högupplösande separationer av komplexa blandningar av glykaner från N- och O-bundna glykoproteiner

Katalog

Guidebook


Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

HALO för Proteiner

För separationer av stora proteiner rekommenderas Fused-Core material eftersom det generellt ger smalare toppar och bättre upplösning jämfört med helt porösa material.
 
Partikelns yta är bara intressant för att få retention om analyterna kan komma i kontakt med den. Om porerna är för små för att analyterna skall kunna komma in i dem så kan analyterna inte komma i kontakt med ytan i porerna, där i huvudsak fasen finns. I ett sådant fall kan begränsad diffusion uppstå. Med så kallade ”Wide Pore” material såsom t.ex. 400Å eller 1000Å porer kan stora bulkiga proteiner ha obegränsad access till den bundna fasen.
 
Monoklonala antikroppar (mAbs) är mycket stora biomolekyler och för dessa är ”Wide Pore” materialen lämpliga. Som en allmän riktlinje så bör porstorleken vara 10x större än analyten av intresse i syfte att undvika (eller minimera) begränsad diffusion. Otillräcklig porstorlek resulterar i bredare toppar och lägre upplösning.
 
HALO har i sitt sortiment två alternativ för i huvudsak stora proteiner; HALO Protein 2,7µm, 1000Å och
HALO Protein 3,4µm, 400Å. HALO Protein 2,7µm har ett poröst ytterskikt som är 0,5µm, med en porositet på 1000Å och HALO Protein 3,4µm har ett tunnare poröst ytterskikt på 0,2µm, med porositeten 400Å.

HALO 1000Å

HALO Protein 2.7µm

HALO Protein 400Å

HALO Protein 3.4µm

HALO 1000Å, 2,7μm Fused-Core partikel med 0,5μm poröst ytterskikt

 • Mycket hög temperaturstabilitet – upp till 90°C
 • Kompatibla med UHPLC, HPLC och MS
 • Eluerar mycket stora proteiner med utmärkt toppsymmetri och utbyte
 • Mycket låg blödning i LC/MS
 • 2μm inlet frit
 • HALO 1000Å (C4 och DiPhenyl) ingår i HALO 1.5 mm ID sortimentet, ger möjlighet att få ut högre känslighet från befintliga UHPLC-system och högre joniseringseffektivitet från LCMS-system.

HALO Protein, 3,4µm Fused-Core material med 0,2µm, 400Å poröst ytterskikt

 • Utmärkt för mycket stora biomolekyler, ger bra toppsymmetri och högt utbyte
 • Kompatibel med UHPLC och HPLC; för snabba bioseparationer vid moderata mottryck
 • 2µm inlet frit
 • Stabil vid temperaturer upp till 90°C
 • Maxtryck 600bar, 9 000psi
 • Utmärkt för LC-MS på grund av mycket låg blödning

HALO 1000Å och 400Å finns som följande tre faser:

C4 – (dimethylbutyl)
 

ES-C18 – (Diisobutyloctadecyl) – Steriskt skyddad C18

DiPhenyl – (diphenylmethyl)
 

Mycket stabil Diphenyl-fas som är en alternativ selektivtet till C18 och C4 för stora biomolekyler

HALO Peptide 160Å

HALO® Peptide 160Å finns i flera olika partikelstorlekar och faser och erbjuder därmed ett bra urval för både snabba och högupplösande separationer av peptider och polypeptider med molekylvikt upp till 15kDa.

 • Tre olika partikelstorlekar: 2µm, 2,7µm och 5µm
 • Utmärkt för HPLC, UHPLC och LC-MS applikationer
 • Mycket stabila vid hög temperatur och vid lågt pH
 • Robusta kolonner - 2µm inlet frit (2,7µm and 5µm), 1µm inlet frit (2µm) – minskar risken att kolonnerna sätter igen
 • Maxtryck, 600 bar / 9 000psi (2,7µm and 5µm) och 1 000 bar / 14 500 psi (2µm)
 • HALO 160Å ES-C18 ingår i HALO 1.5 mm ID sortimentet, ger möjlighet att få ut högre känslighet från befintliga UHPLC-system och högre joniseringseffektivitet från LCMS-system.

 
HALO Peptide 160Å finns i faserna ES-C18, och Phenyl-Hexyl och ES-CN för alternativa selektiviteter:

HALO Peptide 160Å ES-C18

HALO Peptide 160Å ES-CN

HALO Peptide ES-CN erbjuder alternativ selektivitet och förbättrad retention för polära peptider.

HALO Peptide 160Å Phenyl-Hexyl