Meny
Summa varor
0,00 kr

Reversed Phase

Bestämning av intakta proteiner, föroreningar/nedbrytningsprodukter och posttranslationella modifieringar (PTMs) inklusive glykosylering, deamidering, oxidering, di-sulfid shuffling är alla kritiska för karaktärisering av terapeutiska proteiner och för att förstå deras effektivitet och stabilitet. Reversed Phase är första valet för dessa typer av karaktärisering, tekniken separerar baserat på skillnader i hydrofobicitet.

Reversed Phase använder denaturerande förhållanden som möjliggör högeffektiva och selektiva separationer ända ner till enstaka aminosyror. Detta ger information om proteinernas primära aminosyrasekvens men också variationer och modifieringar i sekvensen. Ytterligare analyser såsom HILIC för karaktärisering av glykaner och jonbyteskromatografi för laddade varianter används för att bekräfta och fördjupa resultat från Reversed Phase-analysen.

Bio Reversed Phase

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist