sidhuvud-mobil

Biokolonner - HIC, Oxiderade Varianter

Terapeutiska proteinbaserade läkemedel är en snabbt växande klass av läkemedel som används mot bland annat cancer, infektionssjukdomar samt autoimmuna och kardiovaskulära sjukdomar. Under tillverkning, leverans och lagring kan dessa påverkas av en mängd olika biokemiska modifieringar som har visat sig påverka säkerheten och effekten. Detta ökar vikten av analytiska metoder för att upptäcka dessa modifierade varianter. Bland dessa modifieringar är oxidation av exponerade aminosyrarester såsom tryptofan (Trp) och metionin (Met) ett orosmoment i stabilitetsstudier då oxidation visat sig ha negativ effekt på hållbarhet och bioaktivitet.

Oxidation av aminosyrarester kan förändra den hydrofoba naturen hos proteinerna genom antingen den ökade polariteten hos den oxiderade formen eller den resulterande konformationsförändringen. Därför används oftast HPLC-metoder baserade på hydrofobicitet, såsom Reversed Phase kromatografi (RPLC) och hydrofobisk interaktionskromatografi (HIC) för att karakterisera oxiderade varianter.

HIC separerar proteiner baserat på interaktioner mellan hydrofoba grupper på proteinet och den hydrofoba stationärfasen. HIC erbjuder fördelar då mobilfasen, i jämförelse med reversed phase, innehåller lite eller inget organiskt lösningsmedel vid fysiologiskt pH, vilket möjliggör analys av strukturförändringar i den nativa formen. För HIC är den mobila fasen lösningar med hög salthalt. När salthalten ökas ökar också hydrofobiciteten på proteinernas yta som därmed skapar interaktioner med stationärfasen. Proteinerna elueras från kolonnen när salthalten minskas, de minst hydrofoba proteinerna eluerar först och de mest hydrofoba proteinerna eluerar sist.

Läs mer under respektive leverantör: