sidhuvud-mobil

PolyLC Biokolonner - HIC, Hydrofob Interaktionskromatografi

PolyPROPYL A™, PolyETHYL A™ och PolyMETHYL A™

HIC-material separerar proteiner på basis av hydrofob karaktär, liksom RP. HIC använder emellertid helt vattenhaltiga buffertar, behåller tertiär struktur och biologisk aktivitet. Selektiviteten är generellt överlägsen den hos RP för proteiner och för poly-peptider som är tillräckligt stora för att ha signifikant sekundär eller tertiär struktur. Typiskt elueras ett prov med en minskande gradient av ett salt, såsom sulfat- eller fosfatsalt. Proteiner elueras i enlighet med ökande ythydrofobicitet. Surfaktanter kan tillsättas till mobilfasen vid behov. Den relativa hydrofoba karaktären av PolyPROPYL A™, PolyETHYL A™ och PolyMETHYL A™ är 100, 60 respektive 15. HIC ger högre känslighet än andra separationstekniker avseende modifieringar och skillnader på aminosyranivå, särskilt (men inte nödvändigtvis) om en icke-polär grupp är involverad.

HIC of Protein Oxidation Products

Kapaciteten för HIC är jämförbar med jonbyteskromatografi. Om inte ett protein är känt för att vara ovanligt hydrofobt, använd PolyPROPYL A™.
Använd material med 1000 Å eller 1500 Å porer för proteiner > 20 kDa. 1000 Å ger skarpare toppar på grund av enklare diffusion in i och ut ur porerna. Den lägre ytarean och därigenom kapaciteten på 1000 Å material är vanligtvis inte ett problem.

PolyPROPYL Aspartimide - Effect of Pore Diameter

PolyLCs HIC-kolonner finns tillgängliga i innerdiametrar från 150 µm nano-LC upp till preparativa 50,8 mm.
Se nedan för tillgängliga partikel- och porstorlekar:

PolyPROPYL A™

– 3 µm med antingen 1000 Å eller 1500 Å

– 5 µm med antingen 300 Å eller 1000 Å
– 12 µm med antingen 300 Å eller 1500 Å

PolyETHYL A™
– 3 µm med 1500 Å
– 5 µm med antingen 300 Å eller 1000 Å
– 12 µm med antingen 300 Å eller 1500 Å

PolyMETHYL A™
– 5 µm med 1000 Å
– 12 µm med 300 ÅSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias