sidhuvud-mobil

Shodex Biokolonner - HIC, Hydrofob Interaktionskromatografi

Shodex HIC PH-814 är en HIC-kolonn med fenylgrupper bundna på porösa Polyhydroxymetakrylat-partiklar med 2000Å porstorlek.

Shodex PH-814

Effekten av ammoniumsulfat-koncentrationen i eluenten på retentionen för olika proteiner visas i figuren nedan. Retentionen kontrolleras dock inte bara av salthalten utan också av pH och temperaturen. Retentionen ökar vid högre pH och temperatur och minskar vid lägre pH och temperatur.

Effekten av ammoniumsulfat-koncentrationen i eluenten på retentionen för olika proteiner

KatalogSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara


Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias