sidhuvud-mobil

Biokolonner & Processmaterial

Biokolonner

Karakterisera den fullständiga mångfalden av biomolekyler

Få hög upplösning och hög effektivitet för era separationer av biologiska prover. Vi har kolonner för biologiska prover som utformats särskilt för separation av proteiner, peptider, monoklonala antikroppar, nukleinsyror och mer. För utmärkt analytisk karakterisering av dessa biomolekyler erbjuder vi ett komplett utbud av kolonner för reversed phase, jonbyte, hydrofob interaktion, affinitetskromatografi och size exclusion.

Att upptäcka och utveckla biomolekyler är fortfarande svårt. Man måste hålla sig à jour med nya rön och förbättrad teknik och navigera i en labyrint av skiftande regelverk. Fatta bra beslut snabbt är kritiskt. Vi kan hjälpa er att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt, vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning.

Antalet godkända läkemedel baserade på proteiner och antikroppar fortsätter att växa runt om i världen och dessa viktiga molekyler riktar sig mot stora medicinska behov. Vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning, kan vi hjälpa dig att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt.

BioSEC 
Identifiera och kvantifiera aggregat och fragment


Affinitetskromatografi,
Titer- och Koncentrations-bestämning

IEX    
Laddade varianter
 


Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

Reversed Phase 
Identifiering av intakta proteiner, profilering av föroreningar samt posttranslationella modifieringar

HIC  
Hydrofob Interaktionskromatografi

Peptidmappning

 

Nukleotider  

 

TOYOPEARL & TSKgel Processmaterial

TSKgel och Toyopearl processmaterial är speciellt utformat för att användas inom biofarmaceutisk produktion och lämpar sig väl för både fraktionering och upprening av peptider, proteiner och oligonukleotider.

Processmaterial