sidhuvud-mobil

Biokolonner & Processmaterial

Biokolonner

Karakterisera den fullständiga mångfalden av biomolekyler

Få hög upplösning och hög effektivitet för era separationer av biologiska prover. Vi har kolonner för biologiska prover som utformats särskilt för separation av proteiner, peptider, monoklonala antikroppar, nukleinsyror och mer. För utmärkt analytisk karakterisering av dessa biomolekyler erbjuder vi ett komplett utbud av kolonner för reversed phase, jonbyte, hydrofob interaktion, affinitetskromatografi och size exclusion.

Att upptäcka och utveckla biomolekyler är fortfarande svårt. Man måste hålla sig à jour med nya rön och förbättrad teknik och navigera i en labyrint av skiftande regelverk. Fatta bra beslut snabbt är kritiskt. Vi kan hjälpa er att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt, vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning.

Antalet godkända läkemedel baserade på proteiner och antikroppar fortsätter att växa runt om i världen och dessa viktiga molekyler riktar sig mot stora medicinska behov. Vid varje steg i processen, från forskning till kvalitetskontroll och tillverkning, kan vi hjälpa dig att göra rätt val för att flytta utvecklingen av er biomolekyl framåt.

BioSEC 
Identifiera och kvantifiera aggregat och fragment


Affinitetskromatografi,
Titer- och Koncentrations-bestämning

IEX    
Laddade varianter
 


Karaktärisering av Glykaner och Glykanmappning

Reversed Phase 
Identifiering av intakta proteiner, profilering av föroreningar samt posttranslationella modifieringar

HIC  
Hydrofob Interaktionskromatografi

Peptidmappning

 

Nukleotider  

 

Bioprocess och Proteinrening – Bulk Media, Färdigpackade Kolonner och Produkter för Processutveckling

TSKgel och Toyopearl processmaterial från Tosoh BioScience är speciellt utformade för att användas inom biofarmaceutisk produktion. Baserade på en polymerstruktur uppvisar de utmärkt styrka och flödesegenskaper. Optimerade pordiametrar och smal partikelstorleksfördelning möjliggör snabb kinetik och exceptionell upplösning. Målmolekyler sträcker sig från peptider och proteiner till oligonukleotider och plasmider.

Knauer Sepapure® FPLC-kolonner är Agarose- eller Dextran-baserade för proteinrening. FPLC-kolonnerna finns som färdigförpackade 1mL eller 5mL patroner och kan också köpas som bulk media.
 
Klicka på länkarna nedan för mer info om TOYOPEARL- och TSKgel-produkterna eller om Knauers FPLC-kolonner och bulk media.


TOYOPEARL & TSKgel 
Processmaterial


Knauer Sepapure® FPLC-kolonner och Bulk Media