sidhuvud-mobil

Snabb analys av diesel och andra tyngre oljor i mark

PetroFlag mäter den totala halten tyngre kolväten i marken och är ett viktigt komplement till PID vid markundersökningar och marksanering.

Varför Petroflag?

PID-instrument mäter lättflyktiga föreningar i gasfas medan PetroFlag mäter de tyngre kolvätena i marken som PID-instrument inte kan mäta. T.ex. vid en gammal dieselförorening kommer de lättflyktiga kolvätena förvinna med tiden och de tyngre kommer att ligga kvar.   

PetroFlag är ett instrument för ”screening”, det skiljer inte på alifater eller aromater utan visar petroleumprodukter, oljor och fetter som en total halt av kolväten.

Exempel på föroreningar som PetroFlag används till:

•           Hydraulolja
•           Motorolja
•           Diesel
•           Lågaromatisk Diesel
•           Fotogen
•           Jet A (jet bränsle)
•           Gammalt bränsle
•           Växellådsolja
•           Smörjmedel
•           Fett 

Datablad

Svenska snabbmanualer

Säkerhetsdatablad

Kontakta säljareJoakim Gustafsson
Säljare - Instrument
031 336 90 07
E-post Joakim​​​​​​​

Petroflag fältlab

Petroflag Fältlab
För 10st analyser

Innehåller:

Petroflaginstrument för analys
Våg
Tidtagarur
10st reagenser
2st kalibreringsstandard
Tålig transportväska

Refill Reagenser
Innehåller:
10st reagenser
2st kalibreringsstandard


Refill Kalibreringslösning
Innehåller 
12st kalibreringsstandard