Meny
Summa varor
0,00 kr

Kolonner för småmolekyler

LC-kolonnen är packad med antingen silika-, polymer-partiklar eller består av en monolitisk silika som stationär fas. Dessutom används aluminiumoxid, zirkoniumoxidpartiklar och kolpartiklar. Partiklarna är ofta helt porösa eller med en solid kärna (ytporösa). Den typiska porstorleken för materialet i stationär fasen för separation av små molekyler är i intervallet 60 Å - 160 Å. För HPLC sträcker sig den typiska partikelstorleken för den stationära fasen från 3 µm till 5 µm, för UHPLC används mindre partikelstorlekar, vanligtvis 2 µm eller mindre. Olika kolonnselektiviteter (kemiska modifieringar) kopplas till partikeln i den stationära fasen där en C18-alkylkedja är den vanligaste kolonnkemin vid Reversed Phase.

Inom området analytiska (U)HPLC-kolonner för småmolekyler kan vi erbjuda en lösning för nästan alla analytiska separationsuppgifter. Läs mer under respektive leverantör här nedanför.

LC-kolonner för småmolekyler

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist