Meny
Summa varor
0,00 kr

Regis Technologies

Regis Technologies har sedan 1980 varit en premiumleverantör av kolonner för kirala separationer, som startade med introduktionen av Regis Pirkle-faser, som till exempel deras flaggskepp;
Whelk-O® 1. Regis Technologies har därefter kontinuerligt introducerat nya kirala faser på marknaden.

För kirala separationer av aminosyror har Regis Technologies i sitt sortiment ChiroSil® RCA (+) och SCA (-) med crown-eter (18-Crown-6-tetracarboxylic acid) som kiral selektor. Senast i raden av nya kirala faser är en serie av bestrukna (coated), immobiliserade polysackaridfaser under namnet Reflect™.

Regis Technologies har även akirala kolonner som inkluderar helt porösa RP silikakolonner, Evoke™ C18 och senaste lanserade SFC-kolonnerna (Supercritical Fluid Chromatography) Celeris™ i flera olika faser.

I sortimentet finns också specialkolonner såsom RAM (Restricted Access Media) och IAM Chromatography (Immobilized Artificial Membrane). Restricted Access Media (RAM) separerar mindre molekyler med RP i matriser bestående av större molekyler. Partiklarna har en hydrofil yta och ett hydrofobt porsystem. Den hydrofila ytan med PEG ger separation med avseende på SEC och hydrofil shielding, vilket repellerar biomolekylerna. IAM Chromatography används för bestämning av membranpermeabiliteten av läkemedel. Metoden korrelerar med traditionella in-vitro metoder men snabbare och mer kostnadseffektivt. IAMC-faserna består av Phosphatidylcholine (PC) analoger som liknar ytan hos ett cellmembran, de har därmed hög affinitet för membranproteiner och används för proteinrening och i studierna i läkemedelsmembran-interaktioner.

>> Regis Technologies Chiral Stationary Phases.pdf
>> Whelk-O1 Core Chiral Columns.pdf

Regis Technologies LC-kolonner

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist
Mattias Arvidsson
Applikationskemist