Meny
Summa varor
0,00 kr

Standarder för vatten och avlopp

Agilent Technologies

Ultra Scientific, numera en del av Agilent Technologies, erbjuder en konkurrenskraftig portfölj av standarder och referensmaterial. I sortimentet finns standarder för applikationer inom mat och miljö samt elemenataranalyser, liksom kalibreringslösningar och ”tuning”-lösningar för olika instrument.

Drinking Water Standards

Standarder för Avloppsvatten, Grundvatten och Dricksvatten
Agilent Technologies har flertalet olika standards till EPA-metoder för avloppsvatten, grundvatten och dricksvattenanalyser.

>> Wastewater Standards.pdf
>> EPA Groundwater Standards.pdf
>> Drinking Water Standards.pdf

Analyser av läkemedelsrester
Läkemedel och veterinärmedicinska föreningar finns i vår miljö och livsmedelskedja. I och med detta ökar kravet på övervakning av både vattenförsörjningen och livsmedelskedjan med avseende på läkemedelsrester. Agilent tillhandahåller referensstandarder för veterinärspecifika applikationer av hög kvalitet för denna typ av analyser.


Wellington Laboratories

Wellington Laboratories grundades 1980 och syntetiserar och säljer högkvalitativa referensstandarder för miljöanalyser inklusive kalibreringsstandarder för flertalet certifierade metoder. Wellington erbjuder ett stort utbud av nativa och mass-inmärkta referensstandarder. I sortimentet finns bland annat bromerade flamskyddsmedel, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluorerade ämnen så som PFAS och PFC, liksom klorerade dibenzo-p-dioxin (PCDD) och dibenzofuran (PCDF) kongener. Många av dessa finns i sortimentet både som nativa och som mass-inmärkta analoger. Wellington erbjuder också ett stort sortiment av nativa och mass-inmärkta PAH och PCB kongener. För PCB finns också alla kongener som har blivit identifierade som ”dioxin-lika” med avseende på toxicitet (toxicological activity).

>> Läs mer om standarder för vatten och avlopp - från Wellington Laboratories

 

Vi hjälper dig gärna!

Sara Johansson
Applikationskemist