sidhuvud-mobil

LC

Scantec har ett brett sortiment av kolonner, förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till LC, LC/MS, UHPLC och NanoLC.

RP, NP, HILIC och SFC-kolonner

Biokolonner
X

GPC/SEC- kolonnerX

IEX-kolonner
X

Kopplingar, Filter, Rör & Verktyg

Reservdelar & Lampor

Vialer, Flaskor & Lock,
Krympverktyg
Plattor & Indunstare

Fastfasextraktion (SPE)X

Sprutfilter, Engångssprutor
& Centrifugfilter

Tillbehör
X

Gasgeneratorer
X

System & Komponenter

Reagens
X