sidhuvud-mobil

LC

Scantec har ett brett sortiment av kolonner, förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till LC, LC/MS, UHPLC och NanoLC.

RP, NP, HILIC och SFC-kolonner

Kopplingar, Rör & Verktyg

Gasgeneratorer
X

Biokolonner
X

Reservdelar & Lampor

Tillbehör
X

GPC/SEC- kolonnerX

Vialer, Plattor & Sprutfilter

System & Komponenter

IEX-kolonner
X

SPE
X

Reagens
X