sidhuvud-mobil

LC

Scantec har ett brett sortiment av kolonner, förbrukningsartiklar, tillbehör och reservdelar till LC, LC/MS, UHPLC och NanoLC.

RP, NP, HILIC och SFC-kolonner

Kopplingar, Rör & Verktyg

Sprutfilter, Engångssprutor
& Centrifugfilter

Reagens
X

Biokolonner
X

Reservdelar & Lampor

Tillbehör
X

GPC/SEC- kolonnerX

Vialer, Flaskor & Lock,
Krympverktyg
Plattor & Indunstare

Gasgeneratorer
X

IEX-kolonner
X

Fastfasextraktion (SPE)X

System & Komponenter