sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE AQ

En unik C18 fas med integrerad polär funktionalitet som klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen.
Rekommenderas för tillämpningar där det krävs höga vattenhalter i mobilfasen. Perfekt för snabba gradienter då den jämnviktas snabbt.

ACE AQ används för separation av mycket polära vattenlösliga föreningar där det kan krävas upp till 100% vatten eller buffert i mobilfasen för att uppnå tillräcklig retention. Konventionella C18-kolonner ger under sådana betingelser mycket dålig reproducerbarhet. Med tiden får man kortare och kortare elueringstider och upplösningen försämras.  ACE AQ har en integrerad polär funktionalitet som förhindrar kollaps av fasen vid användning av mobilfaser med höga vattenhalter.

ACE AQ

Katalog