sidhuvud-mobil

ACE AQ

En unik C18 fas med integrerad polär funktionalitet som klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen.
Rekommenderas för tillämpningar där det krävs höga vattenhalter i mobilfasen. Perfekt för snabba gradienter då den jämnviktas snabbt.

ACE AQ används för separation av mycket polära vattenlösliga föreningar där det kan krävas upp till 100% vatten eller buffert i mobilfasen för att uppnå tillräcklig retention. Konventionella C18-kolonner ger under sådana betingelser mycket dålig reproducerbarhet. Med tiden får man kortare och kortare elueringstider och upplösningen försämras.  ACE AQ har en integrerad polär funktionalitet som förhindrar kollaps av fasen vid användning av mobilfaser med höga vattenhalter.

ACE AQ

Katalog