sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE C18, C8, C4

Reversed phase lämpliga för polära såväl som icke polära analyter, oladdade syror och baser eller vid jonparsanalys av laddade syror och baser.

C18

 • Hydrofob interaktion - stark
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2

 
C8

 • Hydrofob interaktion - stark till medel
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2
 • Analyter som innehåller polära och mycket hydrofoba ämnen
 • För stora molekyler såsom polypeptider och proteiner - välj 300Å

C4
 • Hydrofob interaktion - medel till svag
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2
 • För stora molekyler såsom polypeptider och proteiner - välj 300Å