sidhuvud-mobil

ACE C18, C8, C4

Reversed phase lämpliga för polära såväl som icke polära analyter, oladdade syror och baser eller vid jonparsanalys av laddade syror och baser.

C18

 • Hydrofob interaktion - stark
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2

 
C8

 • Hydrofob interaktion - stark till medel
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2
 • Analyter som innehåller polära och mycket hydrofoba ämnen
 • För stora molekyler såsom polypeptider och proteiner - välj 300Å

C4
 • Hydrofob interaktion - medel till svag
 • Lämplig för analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
 • Homologa analyter som skiljer sig åt med -CH2
 • För stora molekyler såsom polypeptider och proteiner - välj 300Å