sidhuvud-mobil

ACE C18-HL

Reversed phase lämpliga för polära såväl som icke polära analyter, oladdade syror och baser.
C18-fas med hög kolladdning, 20%.

  • Hydrofob interaktion - stark
  • Analyter som skiljer sig åt i hydrofobicitet
ACE C18-HL