sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE C18-PFP

Kombinerar C18 med PFP (pentafluorofenyl) i en unik fas

ACE C18-PFP har hydrofobiciteten, stabiliteten och den låga blödningen som är signifikant för ledande C18 faser och kombinerar det med retentionsmekanismerna från PFP.

Tillverkad av ultrainert, ultraren silika för utmärkt toppform och reproducerbarhet. Utmärkt för applikationer vid högre temperaturer.

Mycket stabil fas med låg blödning som lämpar sig för UV och LC/MS applikationer.
På grund av den integrerade PFP funktionaliteten är ACE C18-PFP ett utmärkt val för separationer av halogenerade aromater, regioisomerer, och andra analyter med skillnad i form.

ACE C18-PFP shows alternate selectivity to C18 bonded columns

ACE C18-PFP

Katalog