sidhuvud-mobil

ACE CN-ES

Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE CN-ES har unika egenskaper som åstadkoms med en utökad alkylkedja mellan silikaytan och CN-gruppen jämfört med traditionella CN-faser. Denna design ger också en utökad stabilitet jämfört med andra CN-faser
(pH 2 - 8).

  • ACE CN-ES erbjuder dipol-dipol och utökad hydrofob interaktion.
  • Alternativ polär selektivitet för metodutveckling
  • Ultra-inert silika för maximal prestanda och reproducerbarhet
ACE CN-ES

Katalog