sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE CN-ES

Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE CN-ES har unika egenskaper som åstadkoms med en utökad alkylkedja mellan silikaytan och CN-gruppen jämfört med traditionella CN-faser. Denna design ger också en utökad stabilitet jämfört med andra CN-faser (pH 2 - 8).

  • ACE CN-ES erbjuder dipol-dipol och utökad hydrofob interaktion.
  • Alternativ polär selektivitet för metodutveckling
  • Ultra-inert silika för maximal prestanda och reproducerbarhet
ACE CN-ES

Katalog