sidhuvud-mobil

ACE Cyano

Lämplig för antihistaminer, bedövningsmedel, blandningar med polära och mycket polära analyter

  • Hydrofob interaktion - svag
  • Analyter med dubbel- och trippelbindningar