sidhuvud-mobil

ACE HILIC

3st olika HILIC-faser; HILIC-A, HILIC-B och HILIC-N, för optimerad utveckling av reproducerbara och robusta HILIC-metoder.

ACE har utvecklat tre nya spännande selektiviteter för HILIC. Dessa nya faser erbjuder möjlighet till en systematisk och effektiv metodutveckling för HILIC-applikationer.

Varje fas har en alternativ selektivitet, vilket gör metodutveckling av HILIC-metoder förenklad och strukturerad. Alla tre faserna finns i partikelstorlekarna 1.7, 3 och 5µm och är baserade på ultraren silika.
De har mycket hög reproducerbarhet, såväl kolonn till kolonn som batch till batch.

ACE HILIC-A
En robust HPLC/UHPLC HILIC-kolonn med sur karaktär, med negativ laddning beroende av mobilfasens pH.
 
ACE HILIC-B
En robust HPLC/UHPLC HILIC-kolonn med basisk karaktär, med positiv laddning beroende av mobilfasens pH.
 
ACE HILIC-N
En robust HPLC/UHPLC HILIC-kolonn med neutral karaktär,
med en polyhydroxifunktionalitet, med möjligheter till vätebindningar.

ACE HILIC-faser har visat sig ge olika elueringsordning och interaktioner för många olika polära sura, basiska och neutrala analyter vilket gör dem utmärkta för metodutveckling. HILIC metodutvecklingskit finns – Alla tre HILIC-faser för samma pris som en kolonn!

Gratis HILIC metodutvecklingsguide – En praktisk guide för utveckling och optimering av robusta HILIC-metoder. Kontakta oss!

ACE HILIC Columns – 3 Options