sidhuvud-mobil

ACE LC Kolonner

ACE® LC-kolonner från ACT i Skottland baseras på en ultrainert, ultraren sfärisk silikabas, det totala metallinnehållet garanteras till max 10 ppm. Varje batch med packmaterial valideras m.a.p. partikelstorlek, porstorlek, porvolym, specifik yta ( m²/g ), koltäckning och metallinnehåll. Valideringscertifikat utfärdas för varje batch av packmaterial. Kolonnerna har utmärkta prestanda med bottental upp till 200.000 (N/m) och har hög reproducerbarhet från kolonn till kolonn och mellan olika batcher.

ACE finns i partikelstorlekar från 1,7µm (Excel) upp till 15µm och i många speciella och unika selektiviteter såsom C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, SuperC18 och CN-ES. ACT tillverkar även ACE UltraCore, ett "solid core"-material i faserna SuperC18 och SuperPhenyl Hexyl.

ACE® Translator Tool är ett smidigt beräkningsverktyg användbart vid metodutveckling, förbättring av befintliga metoder och som hjälp i den dagliga driften av LC-metoder. Klicka på länken nedan för att ladda ner ACE Translator Tool.

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

ACE NH2
Idealisk för analys av sockerarter

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklings-kit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

  ACE 100Å och 300Å

ACE HPLC-kolonner ger utmärkt prestanda för sura, basiska och neutrala molekyler och klarar även de mest krävande kromatografiska applikationerna.
Oberoende jämförelsetester visar att ACE ultra inerta HPLC kolonner ger oöverträffad reproducerbarhet och livslängd.

ACE har ett brett utbud av partikelstorlekar, porstorlekar, faser och kolonndimensioner.

  • C18, C8, C4, CN, Phenyl, AQ, C18-HL, C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES  och Silica
  • Dimensioner för LC/MS, high speed, preparativt och process
  • 100Å och 300Å
  • 1,7, 2, 3, 5, 10 och 15μm

Separations- och interaktionsmekanismer för olika stationärfaser:

ACE separations och interaktionsmekanismer för olika stationärfaserSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias