sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE Metodutvecklingskit

ACE metodutvecklingskit är sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten. Detta ger goda möjligheter att utveckla metoder som kan separera svåra eller närbesläktade analyter i blandningar.

Utvalda screeningkolonner som innehåller olika bundna faser och körs i samma mobilfas, under samma villkor, är en mycket bra metod att snabbt uppnå önskad separation. Det är också ett mycket kostnadseffektivt sätt för metodutveckling. ACE metodutvecklingskit har ungefär samma pris som en analytisk kolonn av motsvarande dimension. Välj den partikelstorlek och dimension som passar bäst för din applikation.

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling
ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
Reversed Phase

ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE Development Kits

ACE Advanced Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE C18, ACE C18-AR och ACE C18-PFP

 • Idealisk utgångspunkt för rutinmetoder
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Rekommenderas för föreningar som innehåller aromatiska ringar

ACE Extended Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE SuperC18, ACE C18-Amide och ACE CN-ES

 • Utnyttja skillnader i selektivitet vid lågt, medel och högt pH
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • ACE C18-Amid och ACE CN-ES erbjuder alternativ selektivitet, särskilt för polära molekyler

ACE UltraCore Metodutvecklings-kit

Innehåller 2 kolonner:
ACE UltraCore SuperC18 och ACE UltraCore SuperPhenylHexyl

 • Utnyttjar skillnader i selektivitet vid lågt, medel och högt pH
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Ultra-inerta partiklar och den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT™) ger utmärkt toppform

ACE Bioanalytiskt 300Å Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE C18-300, ACE C4-300 och ACE Phenyl-300

 • Idealisk utgångspunkt för proteiner och peptider
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Ultra-inerta 300Å faser ger utmärkt toppform och reproducerbarhet

ACE HILIC Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: HILIC-A, HILIC-B och HILIC-N

 • Tre spännande selektiviteter (med sur-, basisk och neutral karaktär) för optimerad utveckling av reproducerbara och robusta HILIC-metoder
 • Varje fas har en alternativ selektivitet vilket är en bra utgångspunkt för en systematisk och effektiv metodutveckling för HILIC-applikationer
 • Alla tre faserna finns i partikelstorlekarna 1.7µm, 3µm och 5µm och är baserade på ultra-ren silika. Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID). De har mycket hög reproducerbarhet, såväl kolonn till kolonn som batch till batch.