sidhuvud-mobil

ACE Metodutvecklings-kit

ACE metodutvecklings-kit är sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten. Detta ger goda möjligheter att utveckla metoder som kan separera svåra eller närbesläktade analyter i blandningar.

Utvalda screeningkolonner som innehåller olika bundna faser och körs i samma mobilfas, under samma villkor, är en mycket bra metod att snabbt uppnå önskad separation. Det är också ett mycket kostnadseffektivt sätt för metodutveckling. ACE metodutvecklingskit har ungefär samma pris som en analytisk kolonn av motsvarande dimension. Välj den partikelstorlek och dimension som passar bäst för din applikation.

ACE Development Kits

Katalog

ACE Advanced Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE C18, ACE C18-AR och ACE C18-PFP

 • Idealisk utgångspunkt för rutinmetoder
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Rekommenderas för föreningar som innehåller aromatiska ringar

ACE Extended Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE SuperC18, ACE C18-Amide och ACE CN-ES

 • Utnyttja skillnader i selektivitet vid lågt, medel och högt pH
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • ACE C18-Amid och ACE CN-ES erbjuder alternativ selektivitet, särskilt för polära molekyler

ACE UltraCore Metodutvecklings-kit

Innehåller 2 kolonner:
ACE UltraCore SuperC18 och ACE UltraCore SuperPhenylHexyl

 • Utnyttjar skillnader i selektivitet vid lågt, medel och högt pH
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Ultra-inerta partiklar och den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT™) ger utmärkt toppform

ACE Bioanalytiskt 300Å Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: ACE C18-300, ACE C4-300 och ACE Phenyl-300

 • Idealisk utgångspunkt för proteiner och peptider
 • Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID)
 • Ultra-inerta 300Å faser ger utmärkt toppform och reproducerbarhet

ACE HILIC Metodutvecklings-kit

Innehåller 3 kolonner: HILIC-A, HILIC-B och HILIC-N

 • Tre spännande selektiviteter (med sur-, basisk och neutral karaktär) för optimerad utveckling av reproducerbara och robusta HILIC-metoder
 • Varje fas har en alternativ selektivitet vilket är en bra utgångspunkt för en systematisk och effektiv metodutveckling för HILIC-applikationer
 • Alla tre faserna finns i partikelstorlekarna 1.7µm, 3µm och 5µm och är baserade på ultra-ren silika. Dimensioner från mikro (0,5mm ID) till analytiska (4,6mm ID). De har mycket hög reproducerbarhet, såväl kolonn till kolonn som batch till batch.