sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE SuperC18

Ultra-inert UHPLC- och HPLC-kolonner med utökad pH-stabilitet

ACE Super C18

ACE SuperC18 erbjuder möjligheten att utveckla metoder vid lågt, medel och högt pH, använd med LC/MS-kompatibla buffertar vid pH 1,5-11,5. Finns i partikelstorlekarna 1,7um, 2µm, 3µm, 5µm och 10µm för UHPLC- och HPLC-applikationer.

ACE SuperC18 är baserad på ultra-inert silika för maximal prestanda och reproducerbarhet .

Den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT ™) speciellt utvecklad för ACE SuperC18 ökar dramatiskt fasens täckning av silika-partikelns yta och eliminerar effekten av fria silanolgrupper.
Denna höga täckningsgrad av fasen gör den mycket inert och förbättrar prestandan och stabiliteten, speciellt vid extrema pHn.

Katalog