sidhuvud-mobil

ACE SuperC18

Ultra-inert UHPLC- och HPLC-kolonner med utökad pH-stabilitet

ACE SuperC18 erbjuder möjligheten att utveckla metoder vid lågt, medel och högt pH, använd med LC/MS-kompatibla buffertar vid pH 1,5-11,5. Finns i partikelstorlekarna 1,7um, 2µm, 3µm, 5µm och 10µm för UHPLC- och HPLC-applikationer.

ACE SuperC18 är baserad på ultra-inert silika för maximal prestanda och reproducerbarhet .

Den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT ™) speciellt utvecklad för ACE SuperC18 ökar dramatiskt fasens täckning av silika-partikelns yta och eliminerar effekten av fria silanolgrupper.
Denna höga täckningsgrad av fasen gör den mycket inert och förbättrar prestandan och stabiliteten, speciellt vid extrema pHn.

ACE Super C18

Katalog